Zatoč s odpadom!

 Zatoč s odpadom“ je nová online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu.

Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Prostredníctvom súťaže, ktorá bude trvať od 6. septembra do 30. júna 2022 budeme inšpirovať širokú verejnosť k zamysleniu sa nad odpadom s cieľom naštartovať pozitívnu zmenu v spoločnosti! Do výziev sa môže zapojiť úplne každý, a to bez vekového obmedzenia.

10 mesiacov, 10 výziev, 10-krát odpad na rôzne spôsoby!

Čaká na teba 10 výziev, ktoré sa budú postupne odhaľovať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2021 do júna 2022. Tematicky sú výzvy bohaté na informácie, zaujímavosti, aktuálne dianie v oblasti odpadu. Podmienkou účasti je splniť aspoň jednu z nich.  Je na účastníkovi, do koľkých výziev sa zapojí. Splnenie výzvy budú účastníci dokladovať fotkou, článkom alebo inými údajmi, ktoré výzva požaduje.

Súčasťou kampane bude aj samostatná časť Učiteľ v akcii pre učiteľov materských, základných aj stredných škôl s inšpiráciami a námetmi na aktivity. Z nich bude po ukončení kampane vydaná elektronická publikácia. 

Okrem dobrého pocitu získaš...

Širší pohľad na vec, novú životnú stratégiu s rešpektom voči ľuďom a prírode, praktické zručnosti a radosť z dosiahnutých výsledkov. Tipy a návody na šetrenie prírodných aj finančných zdrojov. V neposlednom rade aj status „greenfluencera“ a ... vecné ceny v mesačnom a záverečnom žrebovaní, v ktorom môžeš vyhrať hodnotné ceny akými sú fotoaparát, smart hodinky či feratový set. 

Výzva na september: Systém verzus jednotlivec

Čo je ODPAD a kto je zaň zodpovedný? Vedeli ste, že odpad vzniká v každej fáze nášho života? Počuli ste už o obehovom hospodárstve? Na tieto ale aj iné otázky sa zamyslite už v prvej téme mesiaca september: Systém verzus jednotlivec. Ako povedal sám Shakespeare: „Chyba nie je v našich hviezdach, ale v nás samotných.“ Máme v rukách moc každý deň veci meniť k lepšiemu, začať môžeme hneď teraz!

Neváhaj a zatoč s odpadom spoločne s nami!

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebná registrácia na web stránke súťaže www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom. Výhercov žrebujeme každý mesiac a zverejníme ich na Ewoboxe. Záverečné žrebovanie o hodnotné ceny bude na konci školského roka, v júni v roku 2022.

Podobné články