Zatoč(me) s odpadom - natočenie videa

Sme žiaci Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorí svoj voľný čas využívajú nie len
k rozvoju svojej umeleckej stránky, ale aj ochrane prírody, zdravia a kvality života okolo
seba. Snažíme sa svojou aktivistickou náturou dosiahnuť cieľov, ktoré prispejú k
čistejšiemu životnému prostrediu každého z nás.

V skratke, naše kampaňové video pre projekt Zatoč s odpadom  (https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom) hovorí
o alarmujúcom množstve odpadkov v prírode a v mestách, predchádzaniu zhoršovania a
výslednom riešení momentálnej situácie. Aj keď humorným spôsobom, ale prezentuje
mnohé problémy dnešnej doby, ako napríklad ľahostajnosť ľudí voči životnému prostrediu
a živočíchom v ňom, čistému prostrediu, v ktorom by sa mohol človek slobodne a zdravo
rozvíjať, k prostrediu, v ktorom sa každí z nás cíti plný elánu a energie. Dúfame, že naše
vtipné video motivuje aspoň pár ľudí k tomu, aby dbali na čistotu a dôležitosť zdravej
planéty, na ktorej žijeme, a ešte dlhú dobu aj žiť budeme...teda, pokiaľ si to nepokazíme.

 

Link na kampaňové video: https://youtu.be/M8ZIHgKLRBg

Podobné články