Vzdelávanie pre udržateľnú budúcnosť? Stredoškoláci sa môžu uchádzať o prestížne dvojročné štipendium na školy United World Colleges

Veríte v silu vzdelania spojiť ľudí, krajiny a kultúry a tak priniesť mier a udržateľnú budúcnosť? Presne to je hlavnou úlohou medzinárodných stredných škôl United World Colleges (UWC). O prestížne štipendium, ktoré umožňuje štúdium na týchto školách, sa môžu do 24. januára uchádzať aj slovenskí stredoškoláci. 
 

Globálna sieť osemnástich medzinárodných stredných škôl United World Colleges, založená v roku 1962, ponúka dvojročný akademický program International Baccalaureate, ktorý slúži ako príprava na vysokoškolské štúdium. Zámerom škôl je vychovať svojich študentov ku kritickému mysleniu, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve a environmentálnemu povedomiu. Vzdelávanie prebieha v medzinárodnom prostredí, na každej škole je reprezentovaných približne 70 národností z celého sveta. 

Výberové konanie zabezpečuje slovenská národná komisia UWC, zložená z absolventov UWC škôl. V aktuálnom období sa môžu študenti uchádzať o štipendium na 5 UWC školách UWC Atlantic College vo Veľkej Británii, UWC Adriatic v Taliansku, UWC Mostar v Bosne a Hercegovine, UWC East Africa v Tanzánii a UWC Red Cross Nordic v Nórsku. Štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok. Výška štipendia je určená na základe finančných možností rodiny študenta. 

O štipendium sa môžu uchádzať študentky a študenti 2. alebo 3. ročníka stredných škôl, ktorí k 31. decembru 2021 nedovŕšia vek 18 rokov a ich priemerný prospech nie je horší ako 2.0. 

Viac informácií, ako aj online prihlášku nájdete na webovej stránke www.uwc.sk .

Podobné články