Vzdelávanie k udržateľnej spotrebe

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska SR ukončila aktivity realizované v projekte  Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov. Výsledkom týchto aktivít je viacero metodických materiálov, ktoré uľahčí prácu učiteľovi. S odbornou pomocou pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia vznikli metodické materiály, environmentálny dotazník a informačné letáky. Precvičenie práce s informáciami a kritické myslenie môžu učitelia so svojimi žiakmi rozvíjať na environmentálnych pasoch viac ako 300 produktov, ktoré boli vyhľadané v kamenných obchodoch alebo v predaji na internete. Všetky materiály sú zverejnené na webovom sídle A3S.  http://www.spotrebitelinfo.sk/  

Prieskum názorov a  postojov slovenských spotrebiteľov k nákupu environmentálne vhodných produktov odhalil, že takmer tretina opýtaných nie je ochotná  nakupovať produkty s environmentálnou značkou a iba 13 %  opýtaných je ochotná zaplatiť vyššiu cenu za produkty s environmentálnou značkou.  Prieskum v predajniach odhalil , že  obchody v regáloch ponúkajú  iba minimálne množstvo produktov s environmentálnou značkou. Najviac týchto produktov ponúkajú potravinárske predajne, v ktorých sú  aj  výraznejšie označené.  

 

Širšiu ponuku  produktov s environmentálnou značkou nájdu  spotrebitelia na internete. Spracovanie  environmentálnych pasov pre viac ako 300 produktov ukázalo, že webové sídla  poskytujú spotrebiteľom rôzny obsah informácií.  Komplexnejšie informácie poskytujú spotrebiteľom producenti, ktorí poskytujú aj návod ako si spotrebiteľ môže overiť pravdivosť informácií.   Väčšina predajcov  poskytuje iba  minimálne informácie o značkách, často stručné slovné  vyjadrenia alebo grafické zobrazenie značky. V prieskume sa sa objvili predajcovia “greenwashingu”,  ktorí  spotrebiteľov zavádzali a produkty environmentálnu značku  nezískali, no našli sa aj nelegálni predajcovia, ktorých by mali riešiť kompetentné orgány dozoru na trhu.     

 

Výsledky prieskumu  prispeli k vytvoreniu  manuálu  pre učiteľov, ktorý podporí rozvoj kľúčových kompetencií k udržateľnej spotrebe. Vzdelávacie materiály a osvetová kampaň smerovala najmä do základných a stredných škôl, aby mladí spotrebitelia podporovali  producentov, ktorí znižujú dopady na životné prostredie. Informovaní spotrebitelia tak budú schopní rozlišovať “greenwashing  a podporovať  férovú súťaž producentov  environmentálnych produktov k udržateľnej spotrebe.

Podobné články