Výsledky 26. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným.

Zelený svet už 26. rokov sprostredkováva myšlienky detí svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, maľbami, kresbami  a grafikami. Taktiež animovanými filmami alebo literárnymi prácami.

Téma tohtoročnej súťaže bola „Lokálnosť je naša budúcnosť. Žiaci sa mohli výtvarne a literárne vyjadriť na nasledovné otázky: Ako môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny?

Lokálnosť  totiž v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Tajomstvo tohto pojmu je pritom ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov, stačí sa len zamyslieť a potom myšlienku a zmenu svojho životného štýlu v prospech udržateľného rozvoja.

Vo výtvarnej tvorbe mali možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, koláž, litografia atď. V literárnej tvorbe mali zase možnosť sa vyjadriť vo forme rozprávania, opisu, úvahy, poviedky, črty, bájky, humoresky, glosy či fejtónu.

Do 26. ročníka nám prišlo viac ako 1000 výtvarných a 50 literárnych prác. Ani tento ročník sme teda vôbec nemali núdzu o pozitívne pocity a úžas pri prezeraní jednotlivých prác. Motivovať detí, žiakov či študentov v umeleckej oblastí sa určite oplatí. Sú plní nápadov a fantázie, ktorú my dospelí častokrát strácame v našom uponáhľanom svete.

 

Výsledky 26. ročníka Zelený svet

Poznámka: Viacerí víťazi z jednej kategórie sú vybratí bez poradia.

 

A) Výtvarná a digitálna tvorba
1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky

Hlavná cena Zeleného Sveta:

Adam Kanoš (18) „Lokálnosť je naša budúcnosť“
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Zvolen

VIDEO

 

  • Materské školy - deti do 6 rokov

Jakub Kvassay (4 roky 7m) „Naša farma“
Základná škola s materskou školou, Trnava - Modranka

 

Alexandra Lucáková (5 rokov) „Samoobslužné stánky“
MŠ Paláriková, Košice

 

Sebastián Gomola (6 rokov), „Neberte nám les“
MŠ Skalité

 

  • Základné školy I. stupeň - deti do 10 rokov

Veronika Koporcová a Nela Buranská (10 rokov), „Úroda slovenskej zeme”
ZŠ S MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom

 

Max Micák (7 rokov), „Tržnica“
ZŠ, J Švermu, Michalovce

 

  • Základné školy II. stupeň - deti od 11 do 15 rokov

Romana Hudecová (13 rokov), „Lokálnosť, slovenská budúcnosť“
ZŠ Fatranská, Nitra

 

Simona Gardianová (14 rokov)m „Odkaz vo fľaši”
ZŠ s MŠ, Papradno

 

Alexandra Pallová (14), „A srdce Zeme Ďalej krváca”
ZŠ Československej armády, Moldava nad Bodvou

 

  • Základné umelecké školy - deti do 10 rokov

Terezia Brindová (8 rokov), „Včelár"
ZUŠ l. Árvaya, Žilina

 

Kamila Hanečáková (7 rokov), „Lietači"
ZUŠ A. Cígera, , Kežmarok

 

  • Základné umelecké školy - deti od 11 do 15 rokov

Júlia Pleschová (13 rokov), „Bio vajcia od sliepočky, čo si cupká na dvore"
art SLNEČNICE, o.z., Bratislava

 

Zuzana Stoličná (15 rokov), „Lokálne potraviny nakupujem na trhu od pestovateľov"
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava

 

  • Stredné školy - deti od 15 do 20 rokov

Anna Čináková (17 rokov), „Šetríme pitnú vodu. Kvietky polievame dažďovou"
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava

 

Daniel Morochovič (18)

 

Ema Máliková (17 rokov), „Mimikry"
Škola umeleckého priemyslu, Trenčín

 

  • špeciálne školy

Erik Ďurech (16 rokov) „Môj šťastný svet“
Spojená škola internátna, Bytča

 

Vanessa Uhliariková (16 rokov), „Matka príroda"
Spojená škola internátna,  Žilina

 

2. Detský animovaný film

Margaréta Matúšová a Klaudia Gregorovič (17 rokov), „Stopy"
Škola umeleckého priemyslu Trenčín

VIDEO

 

3. Komiks

  • Základné školy

Júlia Štupáková (14 rokov) „Za lepší zajtrajšok“
ZŠ Divín, Divín

 

  • Základné umelecké školy

Lýdia Kaščáková (11 rokov), „Ako som vyliečila nešťastnú Zem"
Základná umelecká škola, Moldava nad Bodvou

 

  • Stredné školy

Martina Gašpárová (2. ročník)
Škola umeleckého priemyslu Trenčín

 

Sabína Gallová (2. ročník)
Škola umeleckého priemyslu Trenčín

 

Cena za kolektívnu prácu

Kolektív 4. A„ (9 a 10 rokov), Spolu to dokážeme“
Základná škola,  Malá Ida

 

Cena odboru envirovýchovy

Foltinová Bibiana (15), Cestou k lepšej budúcnosti
Gymnázium sv. Moniky, Prešov

 

B) Literárna tvorba
1. Rozprávanie a opis
od 10 do 15 rokov 

Karin Kosárová (12 rokov), Raj na Zemi
Súkromná základná škola,  Giraltovce

Filip Krekáň (10 rokov), Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom
ZŠ s MŠ Slovenský Grob

Ema Michelčíková (13 rokov), Čím skôr tým lepšie
Základná škola, Kúpeľná, Prešov

Zoran Grivalský (12 rokov), Láska matky prírody
Základná škola M. R. Štefánika, Spišská Belá,

od 15 rokov

Ema Vrbová (16 rokov), Gala z Nového Zélandu
SOŠ hotelových služieb a obchodu,  Nové Zámky


Všetkým srdečne blahoželáme! Zároveň by sme vás radi informovali, že plánujeme urobiť virtuálnu výstavu vybratých prác, tak nás sledujte na FB stránke @envirovychova. Ďakujeme všetkým zapojeným a tešíme sa na vás v ďaľšom ročníku, ktorý budeme spúšťať na jeseň.

 

Podobné články