Výsledky 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Zelený svet už 25. rokov sprostredkováva myšlienky detí svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, maľbami, kresbami  a grafikami. Od roku 1996, kedy súťaž vznikla, bolo do Zeleného svetu zaslaných viac ako 78 000 výtvarných a digitálnych prác detí zo Slovenska a z ďalších krajín sveta. Súťaž sa zúčastnili aj deti z Ruska, Grécka, Poľska, Maďarska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Rakúska, Slovinska, Srbska a Čiernej Hory, Indie, Číny a Indonézie. Od roku 2019 sa literárna súťaž "Múdra príroda" stala súčasťou Zeleného sveta. 

Slovenská agentúra životného prostredia udelí na počesť jubilejného ročníka až 25 cien (výtvarná a literárna tvorba a v kategórii Tvorivý pedagóg).

Téma tohtoročnej súťaže bola „Je to v mojich rukách“. Žiaci mohli výtvarne a literárne znázorniť svoj pohľad na dnešný svet, na situáciu v ktorej sa nachádzame, ako deti vnímajú environmentálne problémy a aké majú riešenia. Vo výtvarnej tvorbe mali možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, koláž, litografia atď. V literárnej tvorbe mali zase možnosť sa vyjadriť vo forme rozprávania, opisu, úvahy, poviedky, črty, bájky, humoresky, glosy či fejtónu.

Do 25. ročníka nám prišlo 1524 prác výtvarných a 26 literárnych prác. Dostali sme množstvo krásnych diel, ktoré nás oslovili, či myšlienkovo alebo samotnou technikou. Opäť sme sa utvrdili v tom, že deti majú úžasnú fantáziu a nápady, ktoré vedia preniesť aj do umeleckého stvárnenia.

Výsledky 25 ročníka Zelený svet

Poznámka: Viacerí víťazi z jednej kategórie sú vybratí bez poradia.

A) Výtvarná a digitálna tvorba
1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky

Hlavná cena Zeleného Sveta:

Silvia Majerová (15 rokov), „Symbióza“
Spojená škola internátna, Bytča

  • Materské školy - deti do 6 rokov

Lívia Bestvinová (6 rokov) „Na lúke“
MŠ Skalité, Skalité

Adam Kidoň (3 roky) „Zachráňme rybku“
ZŠ s MŠ Trnava - Modranka, Trnava

 

Adam Agner (5 rokov), „Veterné mlyny“
MŠ Prešovská, Bratislava

 

  • Základné školy I. stupeň - deti do 10 rokov

Lukáš Cerovský (6,5 roka) „So strýkom sa starám o včielky“
Základná škola Rohožník, Rohožník

Matúš Pálfy (8 rokov) „Kto je väčší predátor?“
ZŠ Martinská, Žilina

Noemi Štefková (8 rokov) „Zelený svet“
Základná škola Záhorácka, Borský Mikuláš

 

  • Základné školy II. stupeň - deti od 11 do 15 rokov

Tamara Kruteková (13 rokov) „Zrkadlenie prírody v mojich očiach“
ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

 

  • Základné umelecké školy - deti do 10 rokov

Erik Čmelo (9 rokov) „Idylická krajina“
Súkromná základná umelecká škola Nedožery-Brezany

Jakub Bašo (6 rokov) „ Môj vysnívaný svet“
Súkromná základná umelecká škola Róberta Tatára, Banská Bystrica


 

  • Základné umelecké školy - deti od 11 do 15 rokov

Vlkolinská Nina (11 rokov) „Vodník – ochranca“
Základná umelecká škola, Spišské Podhradie

 

  • Stredné školy - deti od 15 do 20 rokov

Šimková Viktória (18 rokov) „Ružová cesta“
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava

 

Jaroslava Čiefová (16 rokov) „Je to v našich rukách“
SŠUP, Zvolen

 

  • špeciálne školy

Erik Ďurech (15 rokov) „ EKOdedina“
Spojená škola internátna, Bytča

2. Detský animovaný film -  cena neudelená

3. Komiks

  • Základné školy

Júlia Štupáková (12 rokov) „Cena za lepší život“
ZŠ Divín, Divín


 

  • Stredné školy

Šamajová Vanesa (18 rokov), „Obyčajný sáčok“
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava

Cena odboru envirovýchovy

Základná umelecká škola Žarnovica, Dolná 25 966 81, Žarnovica, zus@zuszarnovica.sk
PEXESO

B) Literárna tvorba
1. Rozprávanie a opis
od 10 do 15 rokov 

Erik Seman (15 rokov), "Ochráňme náš zelený svet"
Základná škola Malá Ida, Košice - okolie

Kozáčiková Eliška (12 rokov), "Ľudia a zvieratá v prírode"
Súkromná základná škola,  Žilina


2. Krátka próza (poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón)
od 15 do 19 rokov

Nina Šajdová (18 rokov), „Doba plastová“
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava

 

Všetkým srdečne blahoželáme! Zároveň by sme vás radi informovali, že plánujeme urobiť virtuálnu výstavu vybratých prác, ktorú by sme chceli "otvoriť" v priebehu mesiaca január. Ďakujeme všetkým zapojeným a tešíme sa na vás v ďaľšom ročníku!

Podobné články