Vyčistime si Lúky II - "individuálna odpadová olympiáda"

23.4. bol skvelý deň. Ďakujeme vám všetkým za úžasnú energiu a kus dobrej práce. V spolupráci s obcami Zemianska Olča, Lipové a Bodzianske Lúky sme spolu sme vyčistili 5 km úsek ciest a vyzbierali okolo 6 ton odpadu. Pre nás šokujúce čísla. Dobrá správa je, že veľa nových skládok nebolo. Zlá správa je obrovské množstvo "prícestného" odpadu - to je ten, ktorý ľudia vyhadzujú z idúcich áut. Najmä PET fľaše a plechovky.

Do boja s najväčšou skládkou sa spolu s dobrovoľníkmi zapojili aj naši hostia - z MŽP SR náš p. štátny tajomník Juraj Smatana a Lucka Thumova, zo SAŽP náš p.GR Michal Maco, Juraj Bebej a Miška Pšenáková.

A ešte sme popritom absolvovali aj živé vstupy do vysielania Rádia Regina RTVS. Ďakujeme za príležitosť.

Zvlášť chceme poďakovať Klosterman Valike a Kocsis Hajnalke, ako aj p.starostovi Tóth Petimu z Brestovca za improvizovaný catering. Veľká vďaka p.starostovi Válek Ivanovi a obci Zemianska Olča za likvidáciu vyseparovaného a vyzbieraného odpadu. Bez úžasného teamu na Dropom (Lilla, Angi, Dáška, Norbi ale aj Zolika a Tibor) by to nešlo. Verím, že o rok aj tu nájdeme namiesto odpadu bledule.

(autor článku: Katka Vajliková)

Podobné články