VOLANIE DIVOČINY - Výstava pohľadníc POZDRAV Z KUNOVSKEJ PRIEHRADY

Riaditeľ Základnej školy na ulici Viliama Paulínyho-Tótha 32 v Senici otvoril dňa 16. novembra (v predvečer výročia Nežnej revolúcie) vo foyers domu kultúry pod záštitou Študentského parlamentu mesta Senica a za prítomnosti senického primátora VÝSTAVU POHĽADNÍC, ktorých autorom je senický profesor gymnázia a dlhoročný amatérsky ornitológ, Svetozár Štefeček, vedúci hvezdárne v Sobotišti. 

Téma spoznávania a ochrany biodiverzity sa už od minulého školského roka 2020/21 začala na Základnej škole, Viliama Paulínyho-Tótha 32 v Senici integrovať systematicky cez adoptovanie vybraných lokalít. Po úspešnom rozbehnutí Žabieho taxi nad Prietržou sa školský enviro-tím v spolupráci s vodnými skautmi pustil do spoznávania avifauny na Kunovskej priehrade. S cieľom informovať verejnosť o prebiehajúcich environmentálnych aktivitách ako aj o potrebe ochrany Vtáčieho ostrova na priehrade, škola prišla s nápadom vydať sériu 32 pohľadníc vtákov spolu s víťazným maľovaným obrázkom priehrady od Elišky Mikulíčkovej, žiačky 4. ročníka. 

Symbolický rámec výstavy s názvom "POZDRAV Z KUNOVSKEJ PRIEHRADY" bol definovaný práve počtom pohľadníc, keďže v tomto čase ubehlo presne 32 rokov od pádu komunistickej diktatúry a kto iný ako vtáky by nás mali učiť o tom, že skutočná sloboda znamená aj dobrovoľné prijatie pravidiel a záväzkov z nej vyplývajúcich. Číslo je zároveň aj číslom budovy školy, ktorá výstavu realizuje.

Ako súčasť výstavy bola prezentovaná aj inštalácia s rozostavanou skautskou loďou ORCA s lodným sudom ako odmenou pre aktívne školské tímy a informačnou tabuľou o vtáčom ostrove a miestnej avifaune, ktorá bude budúci rok inštalovaná pri vstupe do areálu mestskej lodenice. Škola tým splnila záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho enviroprojektu, v rámci ktorého bolo zakúpených 8 lodných sudov pre aktívne školské tímy a vyrobené zákazové tabule a spomínaná informačná tabuľa o vtáčom ostrove.

Príjemným spestrením programu výstavy bola pieseň od Bartolomeja Urbanca v podaní žiačky ZUŠ a študentky Senického Gymnázia, Kataríny Sadloňovej: Sláviček je malý vtáčik, s klavírnym sprievodom Mgr. Mirky Gáfrikovej, riaditeľky školy. Z rúk primátora mesta ako ocenenie za dlhoročnú prácu na poli amatérskej ornitológie obdržal autor fotografií Svetozár Štefeček sadu pohľadníc. Sprievodným slovom výstavu moderovala Katarína Valuchová, predsedníčka Študenstkého parlamentu mesta Senica. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia školského experimentu s červou farmou s pôvodne plánovanou ochutnávkou pekárenských výrobkov s prídavkom hmyzieho proteínu - ako prebiehajúci projekt na udržateľné odpadové hospodárstvo z dielne žiakov 8.A triedy.

Výstava v priestoroch senického Domu kultúry potrvá do konca kalendárneho roka a vidieť na nej môžete aj veľmi vzácne zábery dospelého chavkoša nočného, chochlačky sivej, či orliaka morského.

Podobné články