Virtual Climate Language Trips 2020 / Virtuálne jazykové výlety

Počas týždňa mobility vytvorili rakúski kolegovia aktivitu "Virtual Climate Language Trips 2020" - virtuálne jazykové výlety, jednak ako reakciu na COVID-19, a jednak ako snahu o aspoň virtuálne výmenné pobyty študentov, keďže tie boli kvôli COVID-u zrušené. Naplánovali to na Deň bez áut (22.9.) a dali možnosť žiakom ZŠ rôznych krajín spojiť sa s rakúskymi žiakmi a počas 45 minút diskutovať cez ZOOM o dopravných návykoch v ich krajine.
 

O čo vlastne ide?

Európsky týždeň mobility (16. - 22. septembra)  je európskou iniciatívou zameranou na podporu mobility, ktorá pozitívne vplýva na klímu.

Mnoho školských projektov, najmä výmenných pobytov žiakov do iných európskych krajín bolo zrušených kvôli pandémii COVID 19. Takže organizujeme video chaty počas Európskeho týždňa mobility 2020, aby sme žiakom umožnili nadviazať kontakty a virtuálne spolu komunikovať. Žiaci od 7. ročníka (vo veku ~ 13 rokov a starší) diskutujú o mobilite priateľskej ku klíme a o svojich skúsenostiach. Odborník začne chat s krátkym impulzom. Zameriava sa na diskusiu medzi žiakmi, ktorí si vymieňajú skúsennosti v oblasti mobility a zároveň si zlepšujú svoje jazykové schopnosti.

„Ako prídem do školy?“ „Ako sa pohybujem vo svojom voľnom čase?“ „Aké sú moje cestovné plány na prázdniny?“ „Aké sú konkrétne krajiny alebo miestne podmienky?“ Existuje niekoľko otázok, ktoré umožnia žiakom či učiteľom sa vopred pripraviť. Videochaty sa uskutočnia prostredníctvom Microsoft Teams alebo Zoom a budú trvať asi 45 minút. Moderovanie vykoná zúčastnený učiteľ. Ak máte záujem o usporiadanie takéhoto „klimatického jazykového výletu“, alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho národného koordinátora Európskeho týždňa mobility (Andrea Štulajterová: andrea.stulajterova@gmail.com - SAŽP koordinátorka kampane ETM)

Podobné články