Verejne prístupné výstupy projektu E+: Participatívna environmentálna výchova

Rok 2022 bol pre ekopedagógov zo strednej Európy najmä vďaka svetovému kongresu WEEC v Prahe plný inšpirácií a odborných diskusií. Jednou z doprovodných kongresových akcií bol aj medzinárodný projekt Erasmus+ na tému Participatívna environmentálna výchova, so zapojením ekovýchovných organizácií z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.

Dvoma najpodstatnejšími výstupmi projektu sú:

1. seriál medzinárodných a národných webinárov „Ako byť súčasťou environmentálnej zmeny? Príklady participatívnej environmentálnej výchovy“

2. zborník Participatory Environmental Education Handbook.

Záznam zo seriálu webinárov je prístupný na youtube kanáli vedúcej organizácie projektu – českého spolku Ekoinkubátor: https://www.youtube.com/@ekoinkubator/videos. Sú tam zverejnené záznamy zo spoločného medzinárodného webinára v angličtine, aj z jednotlivých webinárov v ČR, SR, Maďarsku aj Polsku. V slovenskom webinári zazneli nasledovné príspevky:

~ Boglárka Kurka Ivanegová (Sieť Špirála a SUSTO)

Participatívna environmentálna výchova na Slovensku – nesúmerný pohľad

~ Štefan Szabó (OZ Sosna)

Premeny školských dvorov

~ Michal Mazánik (CEA Trenčín a program Mladí reportéri pre životné prostredie)

Ako Mladí reportéri zazelenali Trenčiansku župu 

~ Ladislav Bíro (Banskobystrický samosprávny kraj)

Participatívny prístup hľadania lokalít na výsadbu prvkov zelenej Infraštruktúry 

~ Karin Vrabcová, Natália Szőkeová (študentky SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra)

Popularizácia náučných chodníkov Arboréta Tesárske Mlyňany

~ Richard Medal (CEA Trenčín a program Mladí reportéri pre životné prostredie)

Manuál 21 - interaktívny výučbový materiál pre prípravu environmentálne rozhľadených, mediálne zručných a občiansky aktívnych mladých ľudí

~ Jana Kramárová (Súkromná základná škola Nová Dubnica)

Participácia ako jedna z cností charakterového učenia (aj environmentálnej výchovy)

 

Druhým výstupom projektu je zborník Participatory Environmental Education Handbook(https://peehandbook.eu/), obsahujúci príspevky z každej zúčastnenej krajiny. Vždy jeden všeobecný, zamýšľajúci sa nad stavom, systémom a obsahom participatívnej environmentálnej výchovy v danej krajine a 3-4 príklady dobrej praxe PEE. Slovenskú ekopedagogickú prax reprezentujú v zborníku príspevky

- za Špirálu – sieť envirovýchovných organizácií - prehľadový príspevok o PEE na Slovensku (autorkou článku je Boglárka Kurka Ivanegová)

- príklady dobrej praxe doplnili organizácie Sosna (o praxi školských klimatických záhrad v téme klimatického vzdelávania), Green Foundation (o programe Roots and Shoots), Živica (o programe Hurá von!) a Centrum environmentálnych aktivít (o Manuáli 21 a programe Mladí reportéri pre životné prostredie).

 

Mgr. Richard Medal, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Podobné články