V medzinárodnej súťaži REdiscover Nature sú úspešní aj Slováci

Európska Environmentálna Agentúra vyhlásila výsledky fotografickej súťaže "Rediscover Nature". Zo štyroch kategórii, dve vyhrali Slováci!

Modlivka z Cypru, zhluk motýľov pripomínajúcich kvetinu, cválajúce galícke kone a vysokohorský západ slnka na Slovensku sú víťazmi tohtoročnej fotografickej súťaže Európskej environmentálnej agentúry „REDISCOVER Nature“.

Päť víťazných fotografií bolo vybraných z rekordných  2 800 fotografií zaslaných z celej Európy. Fotografie boli zamerané na skúmanie a zachovanie divov prírody okolo nás. Príroda a životné prostredie boli počas uplynulých mesiacov, kedy sme sa vyrovnávali s pandémiou COVID-19, veľkým prínosom pre mnohých v celej Európe. Víťazov fotografickej súťaže ‘REDISCOVER Nature’ vybrala porota odborníkov na environmentálnu komunikáciu, a to v troch hlavných kategóriách súťaže a v súťaži Cena mládeže, zatiaľ čo o cene verejnosti sa rozhodlo online hlasovaním. Víťazi v troch hlavných kategóriách dostanú finančnú odmenu 1 000 eur, víťazi Ceny verejnosti a Ceny mládeže dostanú 500 eur.

Víťaz kategórie "Detailné zábery prírody a Cenu verejnosti" získal Hasan Baglar, za fotografiu: Okno jesene

Víťaz kategórie "Príroda pred dverami" je Jaroslav Vyhnička za fotografiu: Motýli kvet

Víťaz kategórie "Pohľad do ďaleka" je Javier Arcenillas za fotografiu: Kone v Galícii

Cenu mládeže získal Filip Hrebenda za fotografiu: Rozlúčka so slnkom

Našim úspešným Slovákom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že takto prezentujú krásy našej slovenskej prírody!

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje fotografickú súťaž ENVIROSPEKTRUM, do ktorej sa môžu zapojiť deti a mladí ľudia vo veku 6-19 rokov. Už v poradí 5.kolo je na tému: Kráčaj udržateľne. Tentokrát by sme radi motivovali detí a mládež, aby sa zamysleli nad vplyvom výroby potravín, oblečenia, energie a mobility na životné prostredie. Je to jedinečná šanca ukázať svoj fotografický talent a prispieť do diskusie na podporu udržateľnosti našej spoločnosti. 

Podobné články