Úspešene zavŕšený projekt Kamaráti stromy

OZ Pestrec úspešne zavŕšil projekt Kamaráti stromy, podporený vďaka Zelenému vzdelávaciu fondu SAŽP

V rámci projektu došlo k úspešnej realizácii 40 workshopov v trvaní 45 minút pre žiakov 1. stupňa ZŠ, na 6 školách v Nitrianskom kraji. Celkový počet zapojených žiakov bol 727.

Projekt cielil na to, aby sa mladí študenti v téme života a ochrany stromov lepšie zorientovali a mohli tak dlhodobo pôsobiť na ochranu drevín.

Na úvod workshopu sa čítala kniha Rok zo života veľkého duba, po čom nasledovala diskusia o téme, práca s pripravenými materiálmi a hry o živote stromov.

V rámci aktivít sa študenti dozvedeli viac o živote stromov, o tom, čo všetko potrebujú k životu, aby veľký dopad majú na okolitý život a biodiverzitu a čo všetko môžeme robiť my ľudia, aby sme im neubližovali.

Konkrétne aktivity sa týkali porovnanívania kôry, listov, plodov a semienok jednotlivých plodov, deti hrali pesexo o stromoch, učili sa jednotlivé cykly života stromu, podobenstvo s človekom, proces dýchania a tiež sme sa venovali biodiverzite a obrovskému množstvu rôznych živočíchov, ktoré v/pri stromoch žijú. V neposlednom rade sme sa zamerali na to, ako možno stromy chrániť a ako im neubližovať.

Za relevantné výstupy projektu sme pred uskutočnením projektu považovali uvedomenie si vlastnej zodpovednosti zapojených ľudí k ochrane stromov, snahu o zmenu správania sa a teda dlhodobú ochranu stromov. Toto považujeme za úspešne splnené. Mnoho detí malo iba veľmi malé vedomosti o stromoch, niektoré dokonca nevedeli ani identifikovať, aké plody má dub. Po skočení workshopu a po spätnej väzbe od učiteľov a žiakom sme zaznamenali väčší záujem o stromy a ich ochranu.


 

Podobné články