Upcykluj so SEV Dropie - praktický workshop

     14.9. 2022 sa v SEV Dropie uskutočnil praktický workshop pre každého. Zúčastnili sa ho členovia Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove a pani učiteľky a jednotlivci z blízkeho okolia.

     Cieľom workshopu bolo podporiť takouto formou kampaň Zatoč s odpadom, ktorej druhý ročník spustila Slovenská agentúra životného prostredia práve teraz v septembri. Kampaň je zameraná na možnosti znovuvyužitia odpadového materiálu, resp. nahradenia či uvážlivého používania nevhodných, životné prostredie devastujúcich materiálov a látok. Zaoberá sa témami obehovej ekonomiky, plastov, elektroodpadu, plytvania jedlom, skládkovania, separovania, udržateľnou módou, handmade eko-výrobkami a pod. Do kampane sa môžu zapojiť jednotlivci, žiacke skupiny či organizácie, o spôsobe ako na to, si môžete prečítať na ewoboxe: https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom

     V rámci praktického workshopu sme v SEV Dropie vyrábali vrecúška na ovocie a zeleninu zo starých silonových záclon a levanduľové a bylinkové vrecúška. Kreatívnemu tvoreniu predchádzalo predstavenie kampane a krátka motivačná hra o druhoch látok a ich rozložiteľnosti vo voľnej prírode. Je nám všetkým zrejmé jasné, že prírodné materiály sa rozkladajú za pomerne krátku dobu (napr. ľan do 2 týždňov, bambus a vlna do 1 roka), ale v prípade polosyntetických a syntetických látok to môže byť až niekoľko desiatok či stoviek rokov (napr. koža do 25 – 50 rokov, polyester 20 – 200 rokov, elastan do 450 rokov). Preto je pre nás veľmi dôležité vyzdvihnúť možnosť upcyklácie ťažko rozložiteľných materiálov, aby sa ich na skládky dostávalo čo najmenej, a spomaliť tak proces zaplňovania našej planéty toxickými látkami.

     Praktické workshopy budú pokračovať raz do mesiaca, najbližší sa uskutoční 18. 10. S miestom a časom podujatia vás oboznámime začiatkom októbra, preto sledujte našu webovú stránku https://dropie.sazp.sk/ a  FB stránku SEV Dropie, kam nám môžete poslať svoje postrehy, nápady a pripomienky.

 

 

Podobné články