Uhlíková (klimatická) gramotnosť

Odomkli sme pre vás kategóriu Vzdelávanie. Uhlíková (klimatická) gramotnosť je čoraz dôležitejším konceptom v dnešnom svete, kde je klimatická zmena jednou z najväčších výziev, ktorým čelíme. Efektívne vzdelávanie v oblasti uhlíkovej gramotnosti je kľúčom k prebudeniu ekologického povedomia a prijímaniu udržateľných rozhodnutí, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov. 

Toto vzdelávanie by malo byť prístupné pre všetky vekové kategórie a malo by zahŕňať školské vzdelávanie, vysokoškolské kurzy aj zamestnanecké tréningy.

Pripravili sme pre vás témy, ktoré vám pomôžu zvýšiť vašu uhlíkovú gramotnosť.

 

 

 

Čo je klimatická zmena?

Čo je globálne otepľovanie?

Čo sú emisie skleníkových plynov?

Čo sú podnikové emisie?

Čo je uhlíková stopa?

Čo je kalkulačka uhlíkovej stopy?

Čo je ekvivalent CO₂ (CO₂e)

Čo je potenciál globálneho otepľovania (GWP)?

Čo je dekarbonizácia?

Čo je uhlíková neutralita?

Čo je čistá nula? (Net zero)

Čo je GHG protokol?

Čo sú emisií rozsahu 1?

Čo sú emisie rozsahu 2?

Čo sú emisie rozsahu 3?

Čo je smernica o ekologických tvrdeniach GCD?

Čo je mechanizmus EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM)?

Čo je CSRD? Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

Čo je ESG reporting?

Čo sú rámce ESG?

Čo je environmentálna stopa výrobku (PEF)

Čo je kompenzácia emisií uhlíka?

Čo sú pravidlá pre kategórie výrobkov (PCR)?

Čo je environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD)? Rozdiely medzi EPD, PCF a LCA.

Čo znamená odstránenie oxidu uhličitého (CDR)?

Čo sú ciele udržatelného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs)?

Slovník

Podobné články