Učitelia, zapojte sa do veľkého prieskumu o environmentálnej výchove na slovenských školách!

Environmentálnej výchove často pripisujeme kľúčovú úlohu pre zlepšenie nášho vzťahu so životným prostredím. Viacerí veria, že práve ona má byť kľúčom pre výchovu environemntálne zodpovedných ľudí a že nám pomôže vysporiadať sa s globálnymi výzvami, akým je napríklad zmena klímy. Ako k environmentálnej výchove pristupujú učitelia slovenských základných a stredných škôl? Zaoberajú sa témou klimatickej zmeny na školách? 

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach sme vytvorili dotazníkový prieskum, ktorý nám tieto otázky pomôže zodpovedať. Prieskum sa realizuje v rámci projektu Európskej inštitúcie pre inovácie a technológie v oblasti zmeny klímy EIT Climate KIC. Cieľom projektu je zistiť hlavné bariéry a limity environmentálneho vzdelávania v spolupráci s jeho hlavnými aktérmi (predovšetkým učiteľkami a učiteľmi, expertkami a expertmi na oblasť environmentálnej výchovy a zástupcami verejnej správy). Výsledkom projektu by mal byť "prototyp" - praktická aplikácia na obohatenie environmentálneho vzdelávania, ktorú budú môcť učiteľky a učitelia využiť v praxi. Do podobného prieskumu sa aktuálne zapájajú aj učiteľky a učitelia v Českej republike, Poľsku a Maďarsku.

Ste učiteľkou, alebo učiteľom? Je ním niekto z Vašich príbuzných či kamarátov? Budeme radi, ak im dáte do pozornosti náš dotazník. Odpovede zbierame do konca januára 2021. O výsledkoch dotazníkového prieskumu Vás budeme informovať.  

Dotazník sa Vám otvorí kliknutím na túto vetu.

 

Podobné články