Učitelia sú neskutočne tvoriví!

Tvorivosť, čiže kreativita, je súčasťou nášho každodenného života a súčasťou každého jedinca. Je to aj aktivita, ktorá prináša doposiaľ neznáme a súčasne spoločensky hodnotné výtvory. Do 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia  pribudla tohto roku nová kategória „Tvorivý pedagóg“.

Prostredníctvom tejto kategórie sme dali priestor práve učiteľom, aby využili svoje nápady a pokúsili sa vytvoriť pracovný alebo metodický list na tému ODPADY. List mohol byť vo forme aktivít, grafického spracovania, vo forme kvízu, príbehu, rozprávky. Súťaže sa mohli zúčastniť učitelia materských, základných (prvý/druhý stupeň) a stredných škôl.

Do Tvorivého pedagóga bolo prihlásených 80 príspevkov, ktoré hodnotili odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie podľa nasledujúcich kritérií: tvorivý prístup k danej tematike, aktuálnosť,  jedinečnosť a nápaditosť, zrozumiteľnosť, formálne spracovanie

Väčšina príspevkov sa venovalo aktivitám pre materské školy a základné školy. Páčilo sa nám, že niektorí využili svoju kreativitu naplno a vymysleli si vlastné vedomostné pomôcky. Tematicky viedla hlavne recyklácia, správne triedenie odpadov ale hlavne predchádzanie ich vzniku či kompostovanie. Zaujímavé boli tiež tvorivé dielne, spoločenské hry a spracovanie v digitálnej podobe. Ďakujeme za všetky podnetné práce! Plánujeme novú publikáciu v budúcnosti a radi by sme niektoré activity do nej zakomponovali, samozrejme aj s priznaným autorstvom. V priebehu budúceho roku sa pohráme aj s myšlienkou uverejnenia aktivít, tak aby slúžili ďalej aj ostatným.  

Výsledky sú nasledovné:

1.Kategória Materské školy: Bc. Natália Kobelárová (Kompostovisko)
                                                 Bc. Andrea Gaďourková: (Námorníci pomáhajú veľrybe Matilde a jej  kamarátom)

2.Kategória Základné školy: Mgr. Eva Adamcová, PhD. (1.stupeň; Hod do koša)
                                                 Mgr. Michaela Jarná (2.stupeň; Hra RECYKLO80)

3.Kategória Stredné školy:   Mgr. Miloš Čupka (Stolová hra "Mysli EKO-logicky”)

Absolútny víťaz: MVDr. Lenka Dubivská (Sprievodca ekologickým životom)

Všetci výhercovia sú taktiež pozvaní na Festival environmentálnych výučbových programov – Šiška 2021. V prípade záujmu, majú miesto garantované!

Ako sa hovorí, tvorivý pedagóg = motivovaný žiak! Všetkým učiteľom prajeme všetko dobré, veľa krásnych nápadov, síl a chuti pracovať a rozvíjať sa, objavovať nové metódy či prístupy v edukačnom procese a prostredie, ktoré podporuje tvorivosť!

Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov!

Pracovný tím EVVO

Podobné články