Učenie hrou v prírode - aktivita

Jazyková výučba vedená zážitkovou formou je jedným z cieľov spoločného cezhraničného projektu "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT". Netýka sa však iba materských a základných škôl, ale hľadá si cestu aj k verejnosti, ktorej je určený práve tento hravý leták. Je spracovaný v slovenskom a nemeckom jazyku a je akousi pozvánkou do prírody, ktorá je ideálnym prostredím na spoznávanie regiónu a jazyka suseda. Veď napokon „V zážitku tkvie poznatok“ :-).

 

Podobné články