Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Uvedomelejšie  správanie spotrebiteľov  neprichádza  automaticky. Vedomosti sami osebe  nie sú dostatočnou motiváciou k zmene spotrebiteľského správania .  Výskumy ukazujú, že nestačí,  aby  spotrebitelia poznali  dôsledky svojich spotrebiteľských rozhodnutí.  Žiakom je potrebné  poskytnúť podnety na  kritické myslenie, obsah vzdelávania spojiť  s reálnymi podnetmi zo života spotrebiteľov, aby kriticky hodnotili a  porovnávali   spotrebiteľské správanie  s ohľadom na etickú spotrebu,  rozpočet  rodiny, ekonomický a sociálny vývoj spoločnosti a globálne dôsledky  spotrebiteľských rozhodnutí.  Pomoc  pedagógov je potrebná , aby  dokázali žiakov  inšpirovať   k získavaniu  kľúčových  kompetencií potrebných pre celoživotné vzdelávanie  v v rýchlo rozvíjajúcej sa trhovej ekonomike.   

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, Metodicko-pedagogické centrum  a Ľubovnianska knižnica  vyhlasujú  24. ročník celoslovenskej a 21. ročník medzinárodnej súťaže
Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. 

  • Do súťaže sa môžu prihlásiť  žiaci základných a  stredných škôl zo Slovenskej republiky a členských krajín Európskej únie.   
  • Súťaží trojčlenná redakčná rada, ktorá vytvorí spotrebiteľský časopis na tému roka 2021:„Spotrebiteľ nakupuje ekologicky priateľské produkty a odoláva zavádzaniu.“
  • Články na tému roka tvoria minimálne 75% obsahu časopisu. Cieľom originálnych  a tvorivo spracovaných článkov je podpora  uvedomelého  spotrebiteľského správania. Informácie k súťaži zverejňuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska na webovom sídle:  http://www.spotrebitelinfo.sk/category/sutaz-spotrebitelska-vychova-ziakov/  
  • Časopis v  tlačenej podobe má formát A4, tvorí ho osem strán obsahu a  štyri strany obalu. Na obale sú  uvedené vydavateľské údaje a tiráž  s menami troch  členov redakčnej rady.
  • Školy zašlú súťažný časopis a  prihlášku do 05. 05.2021 na adresu: Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa. V prihláške uvedú  názov časopisu, mená troch členov redakčnej rady, kontaktné údaje na školu a pedagóga. Účastníci súťaže dávajú  súhlas k nekomerčnému využitiu časopisov.
  • Najúspešnejšie družstvá žiakov budú odmenení vecnými cenami a pozvaní na slávnostné vyhodnotenie   súťaže  na Červenom Kláštore, Pieninskom národnom parku.   

Podobné články