Stromáčik jún 2024

Posledné číslo v tomto školskom roku bohaté na bádanie, čítanie a tvorenie je tu!

Do júnového čísla sme prichystali tradičnú rozprávku z lesa nelesa, vďaka ktorej sa dozviete, čo sa medzi lesnými tvormi deje. Pridali sme tiež úlohy na rozvoj porozumenia textu spolu s obľúbenými rýmovačkami. V seriáli Brána učenia, zameranom na metakogníciu, sa pozrieme podrobnejšie na udržanie pozornosti, čo sa veľmi hodí k stratégiám učenia sa. Hľadačku môžete využiť napríklad na tréning pozornosti. V rubrike o vtákoch stretnete druh, ktorý je veľmi vzácny a fascinujúci. Svoje získané vedomosti o ňom si môžete následne precvičiť v kvíze. Obsah júnového čísla: Rozprávka z lesa-nelesa a k nej hádankové rýmovačky i aktivity na porozumenie textu. Prečítajte si zaujímavosti o slovenských vtákoch. Následne sa otestujte na našej stránke v kvíze. V rubrike Brána učenia si posvietime na pozornosť. Je to ozaj len burina? Hviezdica s ľudovým názvom kuračka vás isto prekvapí. Vedeli ste, že odlesňovanie ovplyvňuje našu budúcnosť? Aké sú možné riešenia? Pokračujeme v seriáli o slovenských hradoch, prinášame poslednú z dokresľovačiek i povestí na počúvanie. Vyšantite sa pri aktivitách na von, pri ktorých je potrebné postaviť sa do radu. Tradičných 10 rozdielov na obrázkoch a rébus čakajú na vylúštenie. Environmentálny časopis Stromáčik je určený deťom predškolského a mladšieho školského veku. Vychádza v plnofarebnom formáte A5, v rozsahu 36 strán bez reklám. Vytlačený je na 100% recyklovanom papieri, ktorého výroba je CO2 neutrálna, nepoužívajú sa pri nej optické zjasňovače ani bielenie chlórom. Pri zasielaní časopisu zároveň využívame papierové obálky, nie zatavené plastové obaly. Všetky obrázky a texty sú originálnym autorským dielom slovenských odborníkov a umelcov. Časopis si môžete kúpiť v tlačenej podobe po jednotlivých číslach, prípadne formou ročného predplatného a k dispozícii je aj elektronická podoba - pdf na stiahnutie. V prípade predplatného začínate aktuálnym číslom. Ak si založíte Klub SŽ, časopis Stromáčik získate v elektronickej, prípadne aj v tlačenej podobe (1 ks) v rámci členského. Členovia majú k dispozícii aj on-line archív. 

Podobné články