Štartujeme 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie štartuje v roku 2021 už jubilejný 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Prečo práve bocian?

Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu. Deti a mládež sa naučia základy práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana a v neposlednom rade si takto budujú vzťah k prírode.

Komu je určený program Bocian? Program je určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa môžu aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

 

V TOMTO ROKU SA PROGRAM REALIZUJE V ŠTYROCH KATEGÓRIÁCH:

  • Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (do 30.9.2021)
  • Vedomostný kvíz o bocianovi (od 1.4. – Svetový deň vtáctva do 8.5.2021 – Svetový deň sťahovavého vtáctva)
  • Ochranársky čin pre bociana (od 22.4. – Svetový deň Zeme do 5.6.2021 – Svetový deň životného prostredia)
  • Kreatívne aktivity – BOCIANÍ KLUB (priebežne do 30.6. 2021)

Účastníci programu sa môžu zapojiť do ktorejkoľvek jednej ľubovoľnej kategórie, prípadne aj do viacerých naraz.

Hlavnou aktivitou programu ostáva  POZOROVANIE VYBRANÉHO HNIEZDA BOCIANA BIELEHO. Deti a mládež pozorujú priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si značia významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty. Vyplnené hniezdne karty zasielajú elektronicky do 30. septembra 2021 svojim regionálnym koordinátorom. Program trvá od jari až do jesene, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská. Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii vyžrebujeme a oceníme v októbri 2021 troch, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny.

 

Viac informácií o programe, jednotlivých kategóriách, materiály na stiahnutie ako hniezdna karta, vzor hniezdenej karty a iné nájdete na podstránke Ekovýchovného programu Bocian.

 

Adresár organizačných jednotiek ŠOP SR zapojených do programu Bocian – regionálni koordinátori programu

ŠOP SR v Banskej Bystrici  – Ingrid Moravčíková Károlyová, ingrid.moravcikova@sopsr.sk

NP Slovenský kras – Andrea Balážová, andrea.balazova.sk@sopsr.sk

PIENAP –  Margaréta Malatinová, margareta.malatinova@sopsr.sk

NAPANT –  Jana Kološtová, jana.kolostova@sopsr.sk

NP Poloniny – Iveta Buralová, iveta.buralova@sopsr.sk

CHKO Cerová vrchovina – Veronika Rizova, veronika.rizova@sopsr.sk

CHKO Poľana – Anna Gondová, anna.gondova@sopsr.sk

RCOP Prešov – Marta Hrešová, marta.hresova@sopsr.sk

V prípade, že neviete, kam máte svoje pozorovania zasielať, obráťte sa na koordinátora Ekovýchovného programu Bocian za ŠOP SR – Školu ochrany prírody vo Varíne – skopvarin@sopsr.sk (kontaktné osoby Gabriela Kalašová, Miriam Balciarová)

 

Tešíme sa na Vaše pozorovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

Spracovala: Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

 

Podobné články