SPOZNÁVAJTE S NAMI PRÍRODNÝ KLENOT BRATISLAVY

Vďaka projektu “Spoznávajte s nami prírodný klenot Bratislavy” prispejeme k lepšiemu a dlhodobému informovaniu o hodnote jedinečnej lokality územia európskeho významu Devínska Kobyla.

 

Radi sa túlate jesennou či zimnou prírodou? Spojte prechádzku s poznávaním dávnej histórie a vyberte sa na Devínsku Kobylu modro značeným turistickým chodníčkom z Devínskej Novej Vsi do Devína. V bočnom lome Sandbergu pribudlo 5 vynovených tabuliek paleo-náučného chodníčka a vynovená tabuľa Stopy dávnej minulosti ????.

Tušíte, z akej horniny boli postavené egyptské pyramídy, koľko očí má hrebenatka alebo aká veľká môže byť kolónia machovky? A pritom to všetko súvisí s miestom, kde práve stojíte ????.

Popri praktickej ochrane územia vo forme manažmentových prác či monitoringu biotopov, už roky propagujeme výnimočnosť Devínskej Kobyly prostredníctvom exkurzií pre školy a verejnosť. Zároveň sme tu osadili náučné prvky a vydali viaceré informačné a vzdelávacie materiály, ktoré sú atraktívne po obsahovej aj grafickej stránke a záujem o ne zo strany verejnosti (domáci aj zahraniční návštevníci) je stále vysoký. Aj preto sme sa rozhodli o dotlač a anglickú verziu obľúbených obrázkových materiálov, akými je Leporelo na spoznávanie rastlín Devínskej Kobyly a obojstranný identifikačný kruh Stavovce/Bezstavovce Devínskej Kobyly. Oba typy materiálov sú určené pre účastníkov našich exkurzií a programov v území.

Tabule sú umiestnené v blízkosti Sandbergu, sú v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii a nahradili už nečitateľné tabuľky. Viac o projekte “Spoznávajte s nami prírodný klenot Bratislavy”, ktorý je financovaný Environmentálnym fondom z Programu ochrany prírody 2020 sa dozviete tu: https://daphne.sk/spoznavajte-s-nami-prirodny-klenot.../

Podobné články