SME NA JEDNEJ LODI (ENVIROPROJEKT)

Žiaci ZŠ na ulici Viliama Paulínyho-Tótha v Senici, bok po boku s tu pôsobiacim 8. oddielom vodných skautov v týždni od 13. do 17. septembra prezentovali v NC TESCO ochutnávku aktivít, ktoré budú túto jeseň súčasťou prebiehajúceho Enviroprojektu pod názvom "Sme na jednej lodi". Ako hlavný pútač poslúžila školská vlajková loď "Jednička" spolu s lodným sudom, ktorý okrem služby počas žiackych vodáckych výkazdov pri výskume vodných ekosystémov získa svoje druhé uplatnenie aj ako odmena a triedny nábytok pre triedne kolektívy zapojené do aktivít projektu.

Enviroprojek "Sme na jednej lodi" súvisí so štyrmi aktuálnymi témami školského environmentálneho programu KLÍMA a pozostáva zo 4 samostatných akcií: Volanie divočiny (akcia na skúmanie a ochranu bidovierzity), Čistenie brehov (zamerané na podporu rozvoja zodpovedného turizmu), Red Alert (s pod-akciou Živý odpad, zameraná na narábaním s odpadmi a prevenciou prehrievania urbánnej sféry) a Zelená hliadka (zamerané na vytváranie udržateľných eko-návykov a zdravý životný štýl) .

Podobné články