Slnovrat na záhrade v SEV Dropie

Slnovrat na záhrade bol názov tohtoročného Víkendu otvorených parkov a záhrad ( v SEV Dropie 10.-11.6.2022), ktorého heslom bolo Parky a záhrady čeliace zmenám klímy.

V rámci 2-dňového networkingu sa v SEV Dropie zišli malí i veľkí z blízkeho i ďalekého okolia, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s prírodnými krásami Dolného Žitného ostrova, nahliadnuť do histórie tkania rybárskych sietí, zúčastniť sa mini-workshopu liečivé bylinky našich starých mám alebo si pozrieť foto-výstavu Dolný Žitný ostrov, výstavu malieb Józsefa Jacsmenyíka a výstavu kovových sôch Gábora Čecha, či premietanie dokumentov z regiónu alebo si urobiť quest Zlatá záhrada pomocou aplikácie Actionbound.

Výstavu diel umelcov si môžete pozrieť v SEV Dropie do 30.6. každý pracovný deň od 10.00 do 16.00 hod, resp. každú druhú sobotu, kedy je areál SEV Dropie sprístupnený verejnosti (termíny sobôt si môžete vyhľadať v kalendári na webovej stránke: https://dropie.sazp.sk/sk/otvaracie-hodiny )

Podobné články