ŠIŠKA 2021 a jej pozitíva

Po ročnej prestávke sa priaznivci environmentálnej výchovy z celého Slovenska opäť stretli v Krušetnici na festivale ŠIŠKA. Tento ročník bol vzhľadom ku covidovým podmienkam iný ako ostatné. Ale ako to už v živote býva, všetko zlé je na niečo dobré.

Podujatie bolo tentokrát skutočne chudobnejšie nielen na účastníkov ale aj na množstvo príspevkov. Oproti tradičnej stovke, sa nás zišlo len niečo cez štyridsať. O to viac sme si však vážili, že môžeme byť spolu naživo a vychutnali sme si komornú a družnú atmosféru. Program nebolo potrebné deliť do paralelných blokov a tak každý odchádzal spokojný, že mu nič dôležité neušlo.

Prvý večer festivalu otvorila prednáška Róberta Jelínka zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zameraná na hlavnú tému festivalu Environmentálne záťaže. Počas nasledujúcich dvoch dní odzneli ďalšie príspevky, námety, prezentácie, ukážky aktivít využiteľných pre environmentálnu výchovu. Ťažko vypichnúť tie naj, pretože každá publikum oslovila a pridala svoj diel do celkovej mozaiky.

V rámci programu sa uskutočnili aj dve exkurzie. Časť „šiškárov“ si vyvetrala hlavu a načerpala silu v malebnom prostredí Hornej Oravy, konkrétne jazdou vláčikom po úvraťovej železniciOravskej Lesnej do sedla Beskyd. Druhá časť spoznávala ekoraj na Zemi, presnejšie firmu Ekoray na spracovanie elektroodpadu. Jej zamestnanci nás previedli zákutiami dvoch prevádzok, poodhalili široký sociálny a environmentálny záber firmy, ale tiež jej budúce zámery. Ukázali nám, ako sa dá „zatočiť s odpadom“ a zužitkovať všetky druhotné suroviny do poslednej.  

Druhý večer patril nielen inšpiratívnym filmom, ale aj inšpiratívnym ľuďom s veľkým srdcom a citom pre životné prostredie. Katka Vajliková zo Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie uviedla film Príbeh krajiny lúk, na ktorom sama spolupracovala. Dielko približuje atmosféru, starosti aj radosti poľnohospodárskej krajiny Dolného Žitného ostrova. Tomáš Ščepka prostredníctvom krátkeho filmu PET kajak projekt odprezentoval svoj osobný pohľad a upozornil na problematiku znečistenia našich tokov  plastovým odpadom. Následne musel čeliť množstvu zvedavých otázok.

Po odznení posledného príspevku, počas tretieho dňa podujatia, sme ŠIŠKU uzavreli s tým, že bola síce skromná na účastníkov, ale zato intenzívne prežitá. Väčšinu príspevkov nájdete na stránke podujatia: https://www.ewobox.sk/sazp/siska.

Už teraz sa tešíme na budúci ročník.

Podobné články