Učitelia opäť v akcii

Po minuloročnej premiére pokračujeme aj tento školský rok s kampaňou Učiteľ v akcii. Teší nás, že s nami ostali „skalní“ akční učitelia, ale prihlásilo sa aj veľa nových odberateľov námetov na aktivity.

Spolu sme dostali vyplnených 52 online formulárov od 42 akčných učiteľov. Do aktivít sa zapojilo takmer 900 detí a žiakov. Vyžrebovali sme Moniku V. z Kokavy nad Rimavicou, ktorá získava balíček propagačných a metodických materiálov.

Lufová výzva zaujala deti, žiakov a učiteľov a ďalších. Mladšie detičky skúšali s lufou umývať hračky či riadiky v detskej kuchynke. Starší využili lufu pri umývaní stolov, tabule či riadu na rôznych krúžkoch a mimoškolských aktivitách. Viacerým z vás sa podarilo do výzvy zapojiť aj kuchárky zo školských jedální, či nepriamo osloviť aj rodičov.

V materských školách ste pekne pracovali s pracovným listom Hory odpadu. V MŠ Nižný Klátov dokonca p. učiteľky vymysleli rozprávku o Tekvici, ktorá sa na hubku Lufku premenila.

Z aktivít pre základné školy zaujali príklady dvojíc a spojitosť s plytvaním prírodnými zdrojmi.  So žiakmi ste si povedali vtip o Zemi, rozprávali sa o obrázku nákupný kôš, ale aj obkresľovali svoje nohy a kreslili do nich rôzne obrázky ekologického a neekologického správania. Starší žiaci usilovne pracovali s pracovným listom Život vecí. Videli sme krásne a kreatívne ukážky plagátov života stromu. 

Stredoškolákov  oslovil výpočet svojej ekologickej stopy prostredníctvom online kalkulátora.

Veľmi sa nám páčilo, že niektoré školy spojili aktivity aj s Dňom pozitívneho myslenia alebo výzvou Upracme Slovensko a aktívne prispeli k zmene svojho okolia.

Ak sa chcete stať učiteľom v akcii, stačí sa prihlásiť  k odberu edukačných aktivít e-mailom na zatocsodpadom@sazp.sk a do predmetu napísať Učiteľ v akcii.

Na začiatku každého mesiaca vám pošleme Námety pre akčného učiteľa na aktuálnu tému kampane. Vašou úlohou bude:

1. vybrať si niektorú z ponúknutých aktivít pre vekovú kategóriu vašich žiakov (prípadne si ju prispôsobiť alebo sa inšpirovať aktivitami pre iné vekové kategórie),

2. zrealizovať ju so svojimi žiakmi, urobiť z toho fotodokumentáciu,

3. vyplniť online „echo formulár" (dotazník k spätnej väzbe).  Formulár  je dostupný na stránke kampane v časti Učiteľ v akcii.

Na október je pre vás pripravená veľmi aktuálna téma: Jedlé plytvanie.  16. októbra je Svetový deň potravy a pri jeho príležitosti môžete so žiakmi zrealizovať niektorú z aktivít.

Tešíme sa na vaše príspevky za mesiac október, zaujímavé fotografie z aktivít a spätnú väzbu.

Podobné články