Program obnovy dediny 2021

Program obnovy dediny 2021

Bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny 

Podobné články