Poznáme víťazov Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR, Škola ochrana prírody Varín v spolupráci so ZO SZOPK Bocian pripravila v roku 2020, v dobe pandémie, modifikovanú verziu Ekovýchovného programu Bocian, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

 

Hlavnou aktivitou žiakov bolo pozorovať blízke hniezda bocianov bielych, značiť si tie najzaujímavejšie pozorovania a dôležité udalosti na hniezde (prílet rodičov, liahnutie mláďat, opustenie hniezda) a tie následne zhrnúť v hniezdnej karte. Tieto údaje získané od detí budú vyhodnotené garantom programu a publikované v Informačnom spravodaji  pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov za rok 2020 na stránke Bociany.sk

V roku 2020 sa do Ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojilo 10 detí, ktoré spoločne pozorovali 9 bocianích hniezd.  

Boli to: Emka Mišečková zo ZŠ Beňuš pozorovala hniezdo v Polomke na komíne. Julka ChytilováBraňo Dominiak, žiaci  ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne spoločne sledovali hniezdo v Mojši na samostatnom stĺpe.Traja žiaci zo ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Damián Behun, Filip Mišenko a Soňa Gutterová pozorovali tri rôzne hniezda v obci Dlhé nad Cirochou. Traja žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Simon Matúška, Dianka Andilová a Sebastián Mezö sledovali jedno hniezdo v Lučenci a ďalšie dve v obciach Boľkovce a Uderiná. Terezka Kederová zo ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove sledovala hniezdo v obci Hrachovo.

Ako nám do telefónu povedal garant programu RNDr. Miroslav Fulín CSc.: „z účasti žiakov má obrovskú radosť a veľmi si váži, že aj v dobe pandémie a za provizórnych podmienok si našli čas venovať svoju pozornosť tomuto charizmatickému druhu vtáka. Takisto ďakuje aj zanieteným učiteľom a pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR, ktorí pomohli usmerniť aktivity detí.  Zároveň vyjadril nádej, že Ekovýchovný program Bocian vstúpi úspešne aj do svojho ďalšieho ročníka.“

 

Určite si pozrite úžasné video z pozorovania bocianieho hniezda v obci Mojš, ktoré monitorovali naši krúžkari Braňo Dominiak a Julka Chytilová https://www.facebook.com/sopsr.sk/videos/759381831579521/UzpfSTEwMzA3ODg0ODA2MTk0ODoxNzE3NzA2Nzc4NTk0MzE/

Zo zapojených detí sme vyžrebovali týchto výhercov.

Cena – Dianka Andilová – turistický ruksak značky Mamut – 30

Cena – Julka Chytilová – športové hodinky SMART WATCH

Cena – Emka Mišečková – kniha „Putovanie prírodou“

Priebeh žrebovania si môžete pozrieť - TU - vo videu na youtube.

 

Zaujímavosti z pozorovaní, úsmevné príhody, či samotné vyplnené Hniezdne karty si môžete pozrieť na webe ŠkOP.

 

Výhercom blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za ich príspevok k poznaniu života bocianov bielych na Slovensku.

 

Gabriela Kalašová a Miriam Balciarová - ŠOP SR, Škola ochrany prírody Varín

 

 

Podobné články