Požičaná planéta je učebnou pomôckou

 

S radosťou Vám oznamuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16.8.2021 vydalo pod č.2021/15758:5-A2201 odporúčaciu doložku pre súbor didaktických prostriedkov Požičaná planéta – Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I – Odcudzenie.

Stávame sa, tak prvou komplexnou učebnou pomôckou pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju.

Kľúčové témy udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy zrozumiteľne a pútavo prostredníctvom dokumentárnych filmov, literárnych príbehov a environmentálnych aktivít, ktoré vysvetľujú globálne problémy vo väzbe na lokálne súvislosti a konanie jednotlivcov.

Cieľom programu je posilnenie environmentálnej výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj, dosiahnutie zmeny postojov, zodpovedného životného štýlu a občianskej angažovanosti.

Našim ďalším smerovaním je tlač a implementácia prvej časti programu Požičaná planéta na všetkých základných a stredných školách v SR.V blízkom čase bude spustená registrácia škôl, učiteľov a rodičov  na našej web stránke www.pozicanaplaneta.sk,  o ktorej vás budeme informovať.  

Tešíme sa na spoluprácu

Podobné články