Poďme sa spolu túlať

Klub Rosničiek zrealizoval projekt Skvelé leto so Stromom života. Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje ho občianske združenie Strom života.

 

So žiakmi Zš s Mš Š. Ďurovčíka z Palína sme navštívili Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat – Národnú prírodnú rezerváciu Morské oko a Lesnícky náučný chodník. Narodili sme sa a vyrastáme v okolí tejto nádhernej prírody a predsa nemáme často možnosť zblízka obdivovať krásy nášho východného Slovenska. Exkurzie a výlety nám tento priestor otvárajú a my sa tomu samozrejme tešíme.

Prírodou nás sprevádzali pracovníci Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Krajinárka Ing. G. Lauková a strážca Mgr. M. Riník. Podali nám zaujímavé informácie o vzniku Morského oka a jeho zákutiach a v informačnom centre sme si prezreli zbierku rôznych druhov živočíchov žijúcich v okolitých lesoch. Keďže bol Lesnícky chodník z dôvodu rekonštrukcie uzavretý, presunuli sme sa k náučným tabuliam k jazeru, kde nám ochranári porozprávali o ťažkej práci lesných pracovníkov v minulosti. Oboznámili sme sa s drevinami vo Vihorlatských lesoch a z listov rastlín, ktoré sme si nazbierali, sme vytvorili zošitový herbár. Určite ho využijeme na hodinách biológie.

Počas tejto exkurzie sme vyčistili chránené územie od odpadkov, ktorých síce nebolo veľa, čo nás potešilo, ale predsa len zamrzelo, že stále medzi nami žijú ľudia, ktorý si nevážia naše lesy – pľúca našej planéty. Zaujímavou informáciou pre nás bolo tiež to,  že v tejto oblasti,  sa vyskytuje bobor, ktorého pobytové stopy nás sprevádzali turistickým chodníkom. Dozvedeli sme sa, že bobry obľubujú mäkké drevo a na Morskom oku nemajú problém ani s bukom, ktorého drevo je tvrdšie.

Nadšení a uvoľnení lúčili sme sa okolitou nádherou. Vôňa lesa a zurčanie čírej vody v jazere nás odprevádzali k autobusu. Načerpali sme veľa energie a tešíme sa na ďalšie potulky prírodou.

Podobné články