Otvorenie chodníka cesta vtáčím spevom

V novom školskom roku ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici otvorila chodník Cestu vtáčím spevom. Ide o sústavu vtáčích búdok so zvukmi vtákov, ich ilustráciami a náučnými textami vďaka projektovej podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto v spolupráci s Rotary clubom, SOŠ Pod Bánošom, SOS BirdLife Slovensko, pod odborným vedením p. Imricha Kováča a finančnej podpore rodičovského združenia ZŠ Moskovská.

 

 

 

 

 

 

Video z otvorenia chodníka https://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/cesta-vtacim-spevom/

Informácia v miestnej tlači https://www.bystricoviny.sk/titulka/foto-na-zs-moskovska-rozsirili-areal-triedy-pod-oblohou-o-cestu-vtacim-spevom/

Podobné články