Nový ročník súťaže Zelený svet: Lokálnosť je naša budúcnosť

Ako môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny? K zamysleniu nad týmito otázkami vyzýva našu najmladšiu generáciu už 26. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prostredníctvom témy Lokálnosť je naša budúcnosť vyzýva mladých ľudí, aby sa zamysleli nad pojmom „lokálnosť“.

Organizátorov a vyhlasovateľov súťaže zaujíma, ako vedia svoj pohľad na túto tému pretaviť do svojich umeleckých diel. Lokálnosť  totiž v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Tajomstvo tohto pojmu je pritom ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov, stačí sa len zamyslieť a potom myšlienku a zmenu svojho životného štýlu v prospech udržateľného rozvoja.

Čo môžem urobiť ja pre moju udržateľnú lokálnosť? V prvom rade si nájdem, prečítam a overím informácie o pôvode výrobkov, ktoré si chcem kúpiť. Chodím pešo, na bicykli, kolobežkou. Stravujem sa vyvážene a s dôrazom na lokálnosť potravín. Jedlom neplytvám. Kupujem slovenské miestne produkty vrátane oblečenia, kozmetiky atď. Recyklujem. Kompostujem. Redukujem svoju ekologickú stopu hlavne redukciou odpadu a triedením. Šetrím energiami. Chránim a pomáham prírode napríklad výstavbou hmyzieho hotela, dažďovej záhrady, zberom dažďovej vody, výsadbou pôvodných druhov rastlín atď. Žijeme v neobvyklých časoch a teraz je príležitosť prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam. Tak smelo do toho!

Práce odrážajúce aktuálnu tému môžu súťažiaci zaregistrovať v predpísanom formáte do troch súťažných oblastí: 1. Výtvarná a digitálna tvorba, 2. Literárna tvorba a 3. Tvorivý pedagóg (pozor, táto kategória má svoju vlastnú tému). Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez online formulár a zaslanie práce s náležitosťami, ktoré nájdete v zverejnených propozíciách. Uzávierka súťaže je stanovená na 30. novembra 2021.

Viac informácii o podmienkach súťaže sa dozviete na: Zelený svet. Propozície súťaže si môžete pozriet TU

Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. SAŽP požiadala o záštitu nad jubilejným ročníkom súťaže Zastúpenie Európskej komisie a Komisiu pre UNESCO na Slovensku.  

Podobné články