Naše riešenia sú v prírode

Medzinárodný deň biodiverzity sa koná 22. mája s cieľom zvýšiť informovanosť o rôznych otázkach týkajúcich sa hrozieb, ktorým čelí biodiverzita.

Organizácia Spojených národov každoročne oslavuje Medzinárodný deň biologickej diverzity s jedinečnou témou. Témou pre rok 2020 je „Naše riešenia sú v prírode“, ktorá zdôrazňuje nádej, solidaritu a dôležitosť spolupráce na všetkých úrovniach s cieľom vybudovať budúcnosť života v súlade s prírodou. Napriek všetkým technologickým pokrokom je ľudstvo závislé na zdravom ekosystéme, ktorý nám poskytuje vodu, potraviny, lieky, oblečenie, energiu a ďaľšie základné prvky.

„2020 je rokom reflexie, príležitostí a riešení. Od každého z nás sa očakáva, že „budeme budovať lepšie “, ak využijeme tento čas na zvýšenie odolnosti národov a spoločenstiev, keď sa zotavíme z tejto pandémie.“ uviedla OSN.

Medzinárodná organizácia tiež varovala, že strata biodiverzity nás všetkých ohrozuje, vrátane nášho zdravia. „Ukázalo sa, že strata biodiverzity by mohla rozšíriť zoonózy - choroby prenášané zo zvierat na ľudí.

Podobné články