Naposledy, ale nie poslednýkrát

Členovia pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR sa stretli naposledy v tomto kalendárnom roku, koncom októbra (24. a 25. 10. 2019) v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Zástupcovia štátnych a neziskových organizácií absolvovali spoločne šesť stretnutí, na ktorých riešili dva koncepčné projekty na podporu kvality environmentálnej výchovy (EV).

Portál environmentálnej výchovy

Jedinečný portál , ktorý v stredoeurópskych podmienkach nemá obdobu bude symbolicky spustený a uvedený do života počas Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, 25. – 27. novembra 2019. Prečítate z fotografie názov nového portálu, ktorý vyskladali účastníci stretnutia vlastnými telami?

Certifikácia organizácií poskytujúcich EV

Pôjde o systém otvorený všetkým subjektom, ktoré pôsobia v neformálnej EV a majú snahu o skvalitnenie svojej činnosti a služieb. V súčasnosti sa skupina zaoberá definovaním kritérií kvalitnej environmentálnej výchovy, ktoré budú slúžiť nielen ako nástroj pre hodnotenie organizácie, ale aj pre jej sebareflexiu.  

Je skvelé vidieť, že spolu im to ide, a že táto spolupráca prináša okrem iného aj reálne výstupy. Preto sa dohodli, že sa nestretávajú poslednýkrát. Pokračovať chcú spoločne v roku 2020. Pridať sa môžete aj vy!

Podobné články