MŠVVaŠ SR nás odporúča v Sprievodcovi školským rokom 2021/2022

Stromáčik je jediným odporúčaným environmentálnym časopisom pre deti.

Sme veľmi hrdí na to, že kvalitu nášho časopisu Stromáčik ocenilo aj Ministerstvo školstva, keď v publikácii s názvom Sprievodca školským rokom 2021/2022, ktorá obsahuje odporúčania a usmernenia pre všetky školy a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku, spomenulo aj Strom života a časopis Stromáčik. V Sprievodcovi sa na str. 43 uvádza, že environmentálny časopis Stromáčik je vhodný pre deti v materských školách a mladší školský vek. Rovnako sa naša organizácia nachádza aj medzi odporúčanými pre realizovanie neformálneho vzdelávania, a tiež outdoorovej edukácie.

Veríme, že vďaka tejto publicite sa o nás dozvedia všetky školy a školské zariadenia na Slovenku, čím sa rozšíri naša spolupráca s mnohými ďalšími školami, škôlkami, knižnicami, školskými klubmi, CVČ aj rodinami.

Ešte dodávame, že Stromáčik vychádza v plnofarebnom formáte A5, bez reklám. Vytlačený je na 100% recyklovanom papieri, ktorého výroba je CO2 neutrálna a nepoužívajú sa pri nej optické zjasňovače a bielenie chlórom. Samotnú tlač si realizujeme sami, čím šetríme aj emisie z dopravy. Environmentálny tak nie je len obsah, ale aj samotný časopis, čím sa Stromáčik radí medzi výnimočné produkty, ktoré na Slovensku nemajú konkurenciu.

Ešte vám prezradíme jedno tajomstvo. Od septembra pridávame štyri strany, pričom cena ostáva rovnaká.

Časopis objednáte na našej stránke ako jednotlivé čísla, predplatné alebo ročenku.

Podobné články