Letný tábor pod Tatrami

Celoslovenský letný tábor

V čase letných školských prázdnin Správa Tatranského národného parku vo Svite pripravila besedu pre deti letného tábora, ktoré navštívili Vysoké Tatry . Pricestovali z celého Slovenska. Stretnutie  sa uskutočnilo 17.7.2021 v popoludňajších hodinách v Hoteli Granit v Tatranských Zruboch. Témou besedy bol Medveď hnedý, v dnešnej dobe veľmi aktuálna téma i v médiách. Deti si pozreli i film o medveďoch. Zaujal ich život medveďa, ale i to, prečo sa stali synantropnými. V rámci besedy kládli veľa otázok, na ktoré odpovedala pracovníčka pre environmentálnu výchovu M. Proháczková.

Podobné články