Lesy podporujú živobytie ľudí a planétu

Tretí marcový deň si pripomíname a oslavujeme Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Od roku 2013, kedy ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN), je najvýznamnejšou globálnou každoročnou udalosťou venovanou voľne žijúcim živočíchom a rastlinám.

Tohtoročné zameranie na lesy a živobytie

Tento rok Svetový deň divej prírody špeciálne upriamuje pozornosť na lesy a hodnoty týchto ekosystémov pre divokú prírodu i celé ľudstvo. Sekretariát Dohovoru CITES vyhlásil tému na rok 2021: „Lesy a živobytie: podpora ľudí a planéty“. Snaží sa objasniť súvislosti medzi stavom pralesov a lesov našej planéty a zachovaním živobytia pre milióny ľudí, ktorí sú na nich priamo závislí. Osobitná pozornosť je venovaná tradičným znalostiam týchto komunít, ktoré po stáročia obhospodarovali lesné ekosystémy.

Symbiotický vzťah medzi ľuďmi a lesom

Lesy a pralesy, pokrývajúce takmer tretinu povrchu planéty, sú kľúčovými piliermi ľudského živobytia a blahobytu. Viac ako 800 miliónov ľudí žije v tropických lesoch a savanách v rozvojových krajinách. Domorodé obyvateľstvo a miestne spoločenstvá žijú v symbiotickom vzťahu s lesmi, druhmi voľne žijúcich živočíchov a ekosystémovými službami, ktoré im poskytujú. Asi 2,4 miliardy ľudí, tretina svetovej populácie, používa palivové drevo z lesa na uspokojenie svojej základnej potreby, ako je varenie, sterilizácia vody alebo vykurovanie domácností. Sú teda od nich existenčne závislé, pretože uspokojujú ich základné potreby ako jedlo ale aj prístrešie, energiu a lieky. Domorodé obyvateľstvo a miestne komunity majú k týmto prírodným systémom aj osobný úzky vzťah. Udržiavajú s týmito prostrediami silný kultúrny a duchovný vzťah. Sú tiež historickými správcami najdôležitejších rezervoárov biodiverzity na planéte vrátane lesov.

Akým krízam čelia lesy, čo uviedla generálna tajomníčka Dohovoru CITES Ivonne Higuero, čo je udržateľný model obhospodarovania lesov. Čítajte viac na ???? http://skopvarin.sopsr.sk/lesy-podporuju-zivobytie-ludi-a-planetu-je-temou-svetoveho-dna-divej-prirody-2021/

 

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli prírode

  • Šírte posolstvo Svetového dňa divej prírody na vašom webe, alebo sociálnych sieťach a nahrajte obrázok seba a svojich najbližších s plagátom Svetového dňa divej prírody. Môžete pritom použiť hashtagy, napr.: #Dnes Urob Jednu Vec #ForestsPeoplePlanet #WWD2021 #WorldWildlifeDay #WWD
  • Žite svoj každodenný život s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a na voľne žijúce živočíchy a ich biotopy. Napríklad nakupujte uvážene a len certifikované udržateľné produkty, trieďte odpad, používajte hromadnú dopravu.
  • Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody.

Les je pre nás knihou poznávania, zdrojom inšpirácie a miestom pokoja. V spojení s obyčajnou prechádzkou ho môže osláviť každý jeden z nás.

Pozrite si Oficiálne video k Svetovému dňu divej prírody.

 

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Škola ochrany prírody Varín

 

Zdroje:

Oficiálny web Worldwildlifeday 

Tlačová správa CITES k Svetovému dňu prírody 2021

https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay/

 

 

Podobné články