Klimatický plán pre Košice a svet

Klimatický plán pre Košice a svet

Nemôžem sa pozerať ako sa zhoršujú pomienky života na tejto planéte. Chcem prispieť rôznymi malými projektmi, ktoré som si dala za cieľ postupne realizovať. Prišla som s nápadom Klimatický plán pre Košice a svet. Prišla som na to, že najdôležitejšia vec čo je potrebné zabezpečiť na prežitie ľudstva je kyslík, voda a potrava. Preto je veľmi dôležité začať skutočne veľmi razatne pracovať na Klimatickom pláne pre Košice a svet. Vysádzať nové parky, nové záhrady, nové aleje pozdlž ciest, zakladať nové botanické záhrady na uchovanie druhovej rôznorodosti pre budúcnosť, nové jedlé záhrady na uživenie dopestovanie potravy. Možno pre nami bude aj hlavná úloha začať vyrábať pitnú vodu. To všetko je v Klimatickom pláne pre Košice a svet.

https://klimaticky-plan.webnode.sk/o-nas/

Podobné články