Jesenná gruntovačka v Banskobystrickom kraji

Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja, n. o. a oblastné organizácie cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji sa spojili, aby spoločnými silami upratali po letnej turistickej sezóne obľúbené prírodné lokality a turistické chodníky a zapojili sa tak do Svetového čistiaceho dňa (World CleanUp Day). Takúto kolektívnu celokrajskú gruntovačku zorganizovali v kraji prvýkrat na jeseň 2018 a zo sezóny na sezónu sa teší veľkej obľube. Gruntovačka nie je len aktivitou na upratanie turistických lokalít po letnej sezóne, ale aj priestorom na šírenie osvety medzi verejnosť, deti a mládež o potrebe zodpovedného správania sa k životnému prostrediu.

Do jesennej krajskej gruntovačky sa zapojilo takmer 470 účastníkov z radov žiakov a študentov z 11 škôl, ale aj dobrovoľníci. Spolu vyčistili viac ako 70 kilometrov turistických chodníkov a okolia v desiatich turistických lokalitách a vyzbierali viac ako 3 tony odpadu.

Región Stredné Slovensko upriamil svoju pozornosť na čistenie Lesoparku Laskomer v Banskej Bystrici a Banský náučný chodník v Španej Doline. Laskomerskú dolinu a Podlavické výmole čistili študenti Obchodnej akadémie Tajovského a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského. Na poslednú chvíľu pribudla aj tretia lokalita na upratovanie, Sásovská dolina, kde sa rozhodli ku Gruntovačke pridať dve triedy študentov Evanjelického gymnázia z Banskej Bystrice. Spolu sa na všetkých troch miestach podarilo nazbierať 27 vriec odpadu a jedna záchodová misa. Študenti a dobrovoľníci, ktorých bolo dokopy 117, spoločne vyčistili  7 kilometrov chodníkov a ciest.

Región Horehronie v Gruntovačke reprezentovali pracovníci oblastnej organizácie Región Horehronie a tri stredné školy. Spoločne čistili okolie mesta Brezno. Študenti Gymnázia Jána Chalupku a Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG /Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft/. išli obe z Brezna na Dedečkovu chatu, ale každá inou trasou. Stredná odborná škola priemyselná upratovala v okolí Brezna lokalitu Banisko a Kyslíkový chodník. Spolu gruntovalo vyše 80 účastníkov a ich „úlovok“ bol vyčíslený na 300 litrov odpadu a 17 kilometrov vyčistených chodníkov.  V Telgárte sa čistili lokality okolo prameňa rieky Hron a jej meandrov a zapojilo sa 40 žiakov Základnej školy Telgárt. Deťom sa podarilo vyzbierať 200 litrov odpadu a vyčistiť 6 kilometrový úsek. Do Gruntovačky sa zapojila aj Základná škola zo Šumiaca a 60 detí za jedno dopoludnie vyčistilo okolie obce a okolie Najstaršej sauny v Československu. V rámci tohto územia vyzbierali 200 litrov odpadkov a celkovo išlo o 6 kilometrov chodníkov a ciest. Pomôcť prišli aj pracovníci Lesov SR, závodu Beňuš.

Na Gruntovačke sa v Banskej Štiavnici sa  v piatok 18. septembra 2020  stretli študenti dvoch škôl z Banskej Štiavnice a ich cieľom bol Náučný chodník Glanzenberg.  Celkovo sa zo Spojenej školy služieb a lesníctva a Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho zapojilo 24 študentov. Výsledkom bolo 14 vriec, dve nákladné korby odpadu a 4 km vyčistené od odpadu. Dobrovoľníci súčasne upravovali trasy  pre peších a cyklistov.

Za Región Gron sa v sobotu 19. septembra 2020 do Gruntovačky zapojilo 20 dobrovoľníkov v obci Rudno nad Hronom. Cieľom bolo čistenie okolia prameňa Mokriam Potok a úprava okolia.  Akcia sa niesla v príjemnom komunitnom duchu. Za vyzbieranie 7 vriec odpadu dostali účastníci zaslúženú odmenu v podobe výborného gulášu, ktorý pripravila obec Rudno nad Hronom. V predchádzajúci deň sa do „gruntovania“ pustili žiaci zo  Základnej školy v Sklených Tepliciach a pán farár.

Gruntovalo sa aj v regióne Novohrad, konkrétne vo Veľkom Krtíši, v ktorom sa do akcie pridalo celkovo asi 40 ľudí.  Skupina „gruntovačov“ bola zložená zo študentov Strednej odbornej školy Veľký Krtíš, zamestnancov Mestského úradu a tiež dobrovoľníkov z radov občanov. V lokalite sídliska Viničky sa vyzbieralo 15 vriec odpadu a vyčistil sa približne 5 kilometrový úsek. V extraviláne mesta to bolo až 12 kilometrov a našli sa tu neuveriteľné 3 tony odpadu, v ktorom nechýbali veci ako detské hračky, lustre, chladnička, pneumatiky. S pomôckami na čistenie prírody pomohla na Gemeri a v Novohrade aj Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá okrem rukavíc a vriec venovala žiakom a študentom originálne tričká a šiltovky.

Za región Gemer sa do Gruntovačky zapojili dobrovoľníci z obce Rákoš a mesta Tornaľa. V piatok sa 40 žiakov a 8 pedagógov SOŠ Tornaľa vybralo čistiť okolie prírodného vodného žriedla Gemerka, ktoré sa nachádza v meste Tornaľa. Výsledkom ich snahy za jedno dopoludnie bolo 10 vriec vyzbieraných odpadkov. V obci Rákoš a osade Rákošská Baňa sa v sobotu zúčastnilo Gruntovačky približne 20 dobrovoľníkov. Rákoš sa vďaka nim zbavila 70 vriec odpadu a Rákošská Baňa 30 vriec.

Ďalšie veľké gruntovanie sa v Banskobystrickom kraji už tradične udeje na jar pri príležitosti Dňa Zeme, čo je koncom apríla.  

Podobné články