Hotel a „100% Valposchiavo“ – príklady udržateľného CR (Švajčiarsko)

Švajčiarsko, ktoré je veľmi zaujímavé a obdivované pre svoje prírodné krásy, kultúrno-historické dedičstvo, prosperujúcu, stabilnú, trhovú ekonomiku, vzdelanú pracovnú silu, hospodárske odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, ekologickým prístupom, je cieľovou krajinou nielen turistov, ale aj odborníkov na turizmus a životné prostredie. Švajčiari dávajú veľký dôraz na udržateľnosť v cestovnom ruchu. Zameriavajú sa nielen na ekoturizmus, ale aj na budovanie turistickej infraštruktúry, ktorú je možné označiť ako smart, eko, či green. Viac sa dočítate TU

Návštevníci obdivujú nádhernú prírodu, čisté a upravené alpské dedinky, rozvinutú turistickú infraštruktúru, ekologickú dopravu do viacerých centier zimnej a letnej turistiky, či prepojenosť jednotlivých poskytovateľov kvalitných služieb. Viac ssa dočítate TU

 

Podobné články