Festival ŠIŠKA

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na 23. ročník Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA.

Poslanie: aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov na poli environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Cieľová skupina: učitelia, koordinátori, odborní pracovníci a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora.

Miesto konania: horský hotel REMATA, Ráztočno

Termín: 12. – 14. október 2020

Program: Festival sa začína 12. októbra (pondelok) večerou a končí sa 14. októbra (streda) obedom. V rámci programu pripravujeme úvodnú odbornú prednášku a exkurziu zameranú na hlavnú tému podujatia. Program bude zostavený z vyžiadaných prezentácií a príspevkov od účastníkov podujatia.

Organizačné pokyny: Počet účastníkov podujatia je z kapacitných dôvodov obmedzený. Každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov. V prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači s vlastným príspevkom a podľa poradia prihlásenia. Preferované sú interaktívne formy a inovatívne štýly prezentovania.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade sprísnenia opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 budeme nútení znížiť počet účastníkov festivalu, prípadne presunúť podujatie na iný termín.

Prihlasovanie: prebieha prostredníctvom on-line formulára na www.ewobox.sk/sazp/siska do 27. 9. 2020. Každý záujemca sa musí prihlásiť samostatne!

Financovanie: Náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor. Vložné na festival sa neplatí. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Kontakt: siska@sazp.sk, 048/43 74 -194, -197

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Podobné články