Enviroprojekt 2022 - Kvíz o recyklovaní

Kvíz o recyklovaní je určený pre žiakov 1. stupňa. Zameraný je na precvičenie a zhrnutie získaných vedomostí o recyklácii, likvidácii a separácii odpadu. 

 

Počas realizácie ENVIROPROJEKTU 2022 "Recyklujeme + tvoríme = chránime" získali žiaci množstvo teoretických poznatkov i praktických zručností o recyklácii, likvidácii a separácii odpadu. V kvíze o recyklovaní si mladší žiaci rozdelení do dvoch družstiev hravou a súťažnou formou preveria získané vedomosti. Žiaci si striedavo vyberajú z dvanástich ponúkaných úloh. Kliknutím na číslo úlohy sa zobrazí značka obalov, ktoré patria do triedeného zberu. Opätovným kliknutím na túto značku sa posunieme v prezentácii k súťažnej úlohe. Po odpovedi žiakov klikneme na tlačidlo HODNOTENIE a v tabuľke pridelíme družstvu bod za správnu odpoveď kliknutím na obdĺžnik v stĺpci označenom znamienkom PLUS, alebo odčítame bod za nesprávnu odpoveď kliknutím na obdĺžnik v stĺpci označenom znamienkom MÍNUS. Po pridelení bodov sa kliknutím na tlačidlo ÚLOHY vrátime k stránke s výberom úloh a pokračujeme v kvíze. Na konci kvízu spočítame jednotlivým družstvám získané body a určíme víťaza. PRÍJEMNÚ ZÁBAVU!

Podobné články