Enviropátračky Klíma a počasie

Ako sa mení počasie? Čo všetko naň vplýva? Bádajte už v 7.kole obľúbenej súťaže.

Strom života vyhlasuje ďalšie, už 7.kolo súťaže s environmentálnym zameraním pre členov (školské aj rodinné Kluby) s názvom Enviropátračka. Budete mať možnosť overiť si, koľko toho viete o klíme a počasí. Zistíte, ako svoje vedomosti dokážete využiť v praxi. No a isto sa dozviete aj mnoho nového - napríklad, ako sa správať k našej planéte zodpovedne. Prekvapte nás a vyhrajte.

Ako prebieha Enviropátračka?
Enviropátračka obsahuje rozličné úlohy (vedomostné, bádateľské, umelecké), pripravujeme ju v štyroch kategóriách náročnosti (vek 4+, 6+, 10+ a 13+). Úlohy môžu súťažiaci riešiť samostatne alebo spoločne ako skupina. Na hodnotenie nám zašlite powerpointovú prezentáciu, v ktorej opíšete priebeh vašej enviropátračky. O dobrom výsledku v súťaži totiž nerozhodujú len vaše správne odpovede, ale aj dokumentácia priebehu.  Požadované výstupy nahrajte na našu stránku do 28.05.2021 do sekcie Súťaže (po prihlásení sa na stránke emailom).

Kto sa môže zapojiť?
Do súťaže sa môžu zapojiť členovia Stromu života (školské a rodinné Kluby). Zadanie úloh si stiahnite po prihlásení sa menom a heslom (v pravom hornom menu stránky). Následne sa vám odomkne v tomto článku ďalší obsah - linky na stiahnutie. Prihlasovanie na stránku funguje aj pri detských a mládežníckych členoch, ktorí majú pri svojom mene uloženú platnú emailovú adresu.

Prajeme vám veľa zaujímavých objavov. Veríme, že aj s týmto kolom sa popasujete a ohúrite nás krásnymi prezentáciami. Tí najlepší budú odmenení vecnými cenami a viacerým šikovným deťom zašleme aj diplom.

Zadanie úloh Enviropátračky na stiahnutie: https://stromzivota.sk/stromoviny/novinky-zo-stromu/enviropatracka-klima-a-pocasie

 

Podobné články