Apríl mesiac lesov

Mŕtve drevo - živý les

Mesiac apríl je známy aj tým, že si ho pripomíname aj ako Apíl mesiac lesov.

V Kežmarku na ZŠ Grundschule sa uskutočnila beseda na tému Mŕtve drevo -  živý les. Powerpointovú prezentáciu pripravila Martina Proháczková zo Správy Tatranského národného parku. Žiaci sa dozvedeli, prečo je mŕtve drevo v lese dôležité pre množstvo živočíchov, a taktiež pre rastlinstvo. Beseda sa konala 27.4.2021.

Podobné články