Ako sa zrodilo logo EWOBOXU

Krátka správa o tom, ako vzniklo logo EWOBOXU. 

V rámci príprav nového portálu environmentálnej výchovy sme na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP zrealizovali súťaž pre školy o  najlepšie logo EWOBOXU. Do súťaže, ktorá prebiehala v mesiacoch september a október 2019, sa prihlásil pekný počet návrhov - 78 log od rovnakého počtu autorov.

Porotu tvorila pracovná skupina, ktorá celý rok usilovne pracovala na tvorbe portálu. Hodnotenie prebehlo v troch kolách počas zasadnutia skupiny v areáli SEV Dropie koncom októbra 2019. Do finále sa prebojovali tri logá od autorov: Zsolt Vespremi - Komárno, Jakub Úradník - Banská Bystrica a Elizabeth Bugiyová - Bratislava. Ceny úspešným autorom venovali jednotlivé organizácie zastúpené v pracovnej skupine.

Derinitívna podoba loga bola spracovaná IT špecialistami SAŽP a slávnostne predstavená verejnosti na festivale ŠIŠKA

Podobné články