25. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže - ZELENÝ SVET

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti - Zelený svet. Prostredníctvom jubilejnej témy Je to v mojich rukách vyzývame mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešením a následne svojou tvorbou  vyjadrili osobný postoj k tejto téme.     

Sme len malým fliačikom na našej krásnej Zemi, ktorú spoločne zdieľame s rôznymi organizmami, rastlinami, živočíchmi. Máme právo objavovať, skúmať , ďalej spracovávať a používať dary prírody, nie však iba vo svoj prospech, ale v prospech všetkých. Zároveň sme povinní starať sa a chrániť prírodu. My sme Príroda, a všetko čo robíme pre ňu a proti nej, robíme v konečnom dôsledku sami sebe.

Dôsledky ľudského ega, túžby po moci a prepychu zapríčiňujú dennodenné drancovanie a znečisťovanie prírody. Lesy sa menia na plantáže, ovzdušie je zamorené nadmernými emisiami, ohrozená je biodiverzita, rieky a moria sú zaplavené plastami... Za nešetrný prístup k prírode sme potrestaní extrémnymi prejavmi počasia, lokálne problémy sa menia na globálne a ovplyvňujú život na celej Zemi. Pritom stačí začať maličkosťami, zamýšľať sa nad vecami, ktoré každodenne robíme. Kvalitu životného prostredia ovplyvňuje napr. aj spotreba vody a energie, nakladanie s odpadom a mnoho iných faktorov... Stojíme na križovatke a rozhodujeme sa, akú budúcnosť chceme. Práve teraz je čas si vybrať. Je to v našich rukách.“ 

Práce odrážajúce aktuálnu tému môžu súťažiaci zaregistrovať  v predpísanom formáte  do troch súťažných oblastí: 1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks, animovaný film, 2. Literárna tvorba a 3. Tvorivý pedagóg. Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez online formulár a zaslanie práce s náležitosťami, ktoré nájdete v zverejnených propozíciách na zelenysvet2020.sazp.sk. Uzávierka súťaže je stanovená na 11. novembra 2020.

Viac informácii o podmienkach súťaže sa dozviete na: Zelený svet. Propozície súťaže si môžete pozriet TU a novú kategóriu pre učiteľov TU, stiahnite si aj náš promo plagát!

Poslaním súťaže Zelený svet je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. SAŽP požiadala o záštitu nad jubilejným ročníkom súťaže Zastúpenie Európskej komisie a Komisiu pre UNESCO na Slovensku.  

Podobné články