Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Mária Lojková

ENVIROPROJEKT 2022 – Adaptácia na klimatické zmeny

Zmena klímy patrí k naliehavým environmentálnym problémom a je výzvou k náprave životného prostredia. Realizáciou rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2022 s názvom Adaptácia na klimatické zmeny fina...