Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND

Slovenská agentúra životného prostredia už po štvrtý krát otvára Zelený vzdelávací fond, ktorý v tomto roku finančne podporí formou dotácie z Environmentálneho fondu občianske združenia, zá...

Zmena klímy alebo iný príbeh na inovačnom vzdelávaní

12.5. 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnil ďalší deň inovačného vzdelávania pre pedagógov - Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj.

...

Aj učitelia sú spotrebitelia

Každý z nás je spotrebiteľ. Výnimkou nie sú ani učitelia. Na druhom vzdelávacom dni inovačného vzdelávania na tému Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj sme spolu s učiteľmi n...

AKO na zmenu klímy nám prezradili učitelia v Tvorivom pedagógovi

V čase meniacej sa klímy a nedostatku energie je potrebné zmeniť štýl a zamerať vzdelávanie na praktickú prípravu, logické či kritické myslenie. Zvyšujú sa nároky na integrov...

Envirotázniky 2022

EnvirOtázniky 2022 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVI. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl. 

...

Na tvorbe programu Požičaná planéta sa budú podieľať aj pilotné školy

Program Požičaná planéta sa postupne stáva súčasťou environmentálnej výchovy a vzdelávania na prvých základných školách na Slovensku, a to prostredníctvom učebných materiálov prvého dokončenéh...

Stromáčik - máj 2022

V májovom čísle sa dozviete zaujímavosti o ekologickej stope, spoznáte planétu Neptún, prakticky si vyskúšate, ako vzniká vietor, zahráte sa skvelú outdoorovú hru a čaká vás ešte mnoho iného.

...

Vyhlasujeme Májovú fotovýzvu

Čo hovoríte na májové číslo časopisu Stromáčik? Ktoré aktivity, pokusy a úlohy vás zaujali?

...