Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Enviropátračka Fascinujúce rastliny

Posledné kolo tejto skvelej súťaže v školskom roku 2021/2022 sme venovali rastlinám.

...

Vyhodnotenie grantového kola

Skvelá jar prišla aj do Stromu života. Pozrite si podporené projekty.

...

Fórum ekológov 2022

Pozvánka na Fórum ekológov 2022.

...

Tajomstvo vodného sveta podporeného zo ZVF

Hlavným cieľom projektu s názvom Tajomstvo vodného sveta Občianskeho združenia Výchova k slobode bola environmentálna výchova a vzdelávanie prepojená s waldorfs...

M(i)esto pre ľudí

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov s názvom Envirospektrum, tentokrát na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Poslaním súťaže je pros...

ŠTUDENTI PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE ABSOLVOVALI TERÉNNY KURZ V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Autor: SAŽP, PRIF UK Bratislava, 16. 05. 2022

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zorganizovala v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského (PRIF UK...

Outdoorová súťaž SLNEČNÁ SÚSTAVA

Poďte sa s nami učiť vonku. Na koniec školského roku sme vybrali fascinujúcu tému.

...

Využívate v triede skupinovú prácu?

Ak áno, určite sa zúčastnite skvelého webinára pre tých, čo cítia potrebu neustále sa vzdelávať.

...