Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Envirorezort spúšťa ďalšie kolo Zeleného vzdelávacieho fondu

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (11. októbra) ďalšiu výzvu na podporu envirovzdelávacích projektov. Spustilo v poradí už 3. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF). Finančne t...

Naposledy, ale nie poslednýkrát

Členovia pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR sa stretli naposledy v tomto kalendárnom roku, koncom októ...

Odovzdanie altánu do užívania

28.10.2019 sa v SEV Dropie uskutočnilo slávnostné odovzdanie trstinového altánu do užívania, ktorého výstavba sa realizovala v rámci projektu SKHU/1601/1.1/258/NATUR/DANUBEPARKS/ Chute podunajskej ...

Školský program Na túru s Naturou je ukončený

Školský program Na túru s Naturou bol spustený v roku 2009. Za roky svojej existencie si našiel mnohých fanúšikov z radov učiteľov, aj žiakov.

...