Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Ako prebiehal jarný Deň vyučovania vonku 19.5.2022

Tešíme sa z toho, že ste sa pridali k tým, čo v tento deň vyšli z triedy učiť sa von.

...

Byť registrovaným členom programu Požičaná planéta sa oplatí

Záujem škôl, pedagógov a rodičov o komplexný program environmentálnej výchovy a vzdelávania - Požičaná planéta postupne rastie, čo si nesmierne vážime. Vie...

Hypericum 2022 – NATURA 2000 a opatrenia na ochranu rastlinstva, živočíšstva a k podpore a zachovaniu biodiverzity

24.5. 2022 prebehla v SEV Dropie environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum. Bol to 22.ročník súťaže pre žiakov 2.stupňa základných škôl, ktorí prišli z okresov Nové Zámky, Komár...

Vzťah medzi žiakom a jeho učiteľom má byť založený na dôvere

18. máj 2022 - Články - Alena Vytřísalová

Človek je vzťahová bytosť, a preto k svojmu životu nevyhnutne potrebuje vzťaho...

Prírodné a školské záhrady a ich obrovský potenciál v environmetalnej výchove

Nie je nič naliehavejšieho, ako vzbudiť záujem dospelých, mladých a detí napojiť sa na prírodu.
 

...

EnvirOchutnávka biodiverzity na Devíne

V piatok 20.5.2022 sme si na Devíne pripomenuli 30. výročie NATURA 2000 a programu LIFE. Vďaka tejto jedinečnej iniciatíve sa buduje celoeurópska sieť chárnených území, ku ktorej prispieva každý čl...

Výtvarná súťaž o vode - vyhodnotenie

Do výtvarnej súťaže o vode nám v mesiacoch marec - apríl prišlo celkom 344 kreatívnych príspevkov, ktorými žiaci prispeli k šíreniu osvety o vode.

...

Ako na to v škole?

16.5. 2022 sa uskutočnil v Slovenskej agentúre životného prostredia ďalší vzdelávací deň inovačného vzdelávania pre pedagógov - Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný roz...